Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Suomen luonnon monimuotoisuus 45 träffar

Titel Författare År Språk
21 Rannikon vedenalaisen kasvillisuusvyöhykkeen seurantaohjelma 2000 Finska
22 Lausunnot Suomen biologista monimuotoisuutta koskevasta kansallisesta toimintaohjelmasta 1997-2000 - yhteenvedot ministeriöiden, elinkeinoelämän, asiantuntijatahojen sekä etu- ja kansalaisjärjestöjen lausunnoista 1998 Finska
23 Maintaining biological diversity in Finnish forests Raimo Virkkala 1999 Engelska
24 Perinnebiotooppien hoito Suomessa - Perinnemaisemien hoitotyöryhmän mietintö Perinnemaisemien hoitotyöryhmä 2000 Finska
25 Metsälehmus pohjoisrajallaan Virroilla Erkki Kellomäki 2000 Finska
26 Suojelualueverkon merkitys metsälajistolle - lehtojen putkilokasvit, metsien lahopuukovakuoriaiset, havu- ja sekametsien linnut 2000 Finska
27 Ympäristöoikeudellisia tutkielmia 1998 Kari Kuusiniemi 1998 Finska
28 Biodiversiteettitutkimusohjelma FIBRE - monimuotoinen luonto - monitieteellinen näkökulma : kooste tuloksista 1997-99 1999 Finska
29-30 The Finnish biodiversity research programme FIBRE - mid-term evaluation : panel report (flera utgåvor) 1999 Engelska
31 Tervanen-Leikko - alue-ekologinen suunnitelma Jukka Leskinen 1999 Finska
32 Ihmisen vaikutus ympäristöön - historia ja visiot : ympäristöntutkimuspäivät 18.-19.10.1994, Kuopio 1995 Finska
33 Satakunnan perinnemaisemat Heli Jutila 1996 Finska
34-35 Natura 2000 - luontotyyppiopas (flera utgåvor) Outi Airaksinen 2001 Finska
36 Uudenmaan perinnemaisemat - Ängar, hagmarker och skogsbeten i Nyland Juha Pykälä 2000 Finska
37-38 Metsäluonto lakeudelta larvamaille - Etelä-Pohjanmaan metsien arvokkaat luontotyypit (flera utgåvor) Piia Väre 1998 Finska
39 Haapa - elämänpuu Aura Koivisto 1997 Finska
40 Metsätalouden ympäristöfoorumi - seminaari 16.-17.9.1998, Lordhotel, Helsinki 1998 Finska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.