Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges läkarförbund 144 träffar

Titel Författare År Språk
21 Antal medlemmar i Läkarförbundets specialitetsföreningar 2002 - fördelade på ålder och kön Sveriges läkarförbund 2002 Svenska
22 Den medicinska forskningens villkor - ett policyprogram från Sveriges läkarförbund Nils Sjöstrand 1998 Svenska
23-24 IT - informationsteknologin - läkaren och patienten : ett datapolitiskt handlingsprogram $från Sveriges läkarförbund$ (flera utgåvor) 1995 Svenska
25 Läkare i folkhälsoarbetet - ett preventionspolitiskt program från Sveriges läkarförbund 1996 Svenska
26 Medicinsk kvalitetsrevision - ett instrument för att förbättra den medicinska verksamheten 2002 Svenska
27 Kompendium i sjukhusförvaltning för sjukhusläkare - information från Sveriges läkarförbund Axel Odelberg 1960 Svenska
28 Antal medlemmar i Läkarförbundets specialitetsföreningar 1996 - fördelade på ålder och kön Sveriges läkarförbund 1996 Svenska
29 Stadgar och etiska regler Sveriges läkarförbund 1988 Svenska
30-31 Härmed intygas att- - en vägledning för läkares utfärdande av intyg och utlåtanden från Sveriges läkarförbund (flera utgåvor) 2011 Svenska
32 Den framtida läkararbetsmarknaden Delrapport 1, Läkartillgången Sveriges läkarförbund 1980 Svenska
33 Den framtida läkararbetsmarknaden Delrapport 2, Läkarefterfrågan Sveriges läkarförbund 1981 Svenska
34 Läkarinformation 1982 1982 Svenska
35 Samhälls- och miljömedicinsk service 1984 Svenska
36 Kvalitetssäkrad fortbildning för alla läkare Sveriges läkarförbund 2009 Svenska
37 Med sikte på framtiden Sveriges läkarförbund 1997 Svenska
38 Handlingar och akter som belysa rättsskipningen inom Sveriges läkarförbund 1930 Svenska
39 Psykiaters arbetsliv och arbetssituation - enkätstudie 2008 Svenska
40 Jourrum och läkarexpeditioner - riktlinjer 1990 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.