Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tor Larsson 49 träffar

Titel Författare År Språk
21 Laboratorieförsök med angrepp på trädplantor av åkersork, Microtus agrestis (L.) och skogssork, Clethrionomys glareolus (Schreb.) - Damage to forest seedlings caused by the voles Microtus agrestis (L.) and Clethrionomys glareolus (Schreb.) under laboratory conditions Tor-Björn Larsson 1975 Svenska
22 Mångfaldens mysterier - forskning om biologisk mångfald Tor-Björn Larsson 1995 Svenska
23 Populationsdynamik hos skogssork, Clethrionomys glareolus (Schreb.), gråsiding, Clethrionomys rufocanus (Sund.) och åkersork, Microtus agrestis (L.), under gnagarcykeln 1972-1975 i Jämtland och Västerbotten - Population dynamics of the voles Clethrionomys glareolus (Schreb.), Clethrionomys rufocanus (Sund.) and Microtus agrestis (L.), collected during the period 1972-1975 in Jämtland and Västerbotten, northern Sweden Tor-Björn Larsson 1976 Svenska
24 Skogliga markbearbetningsmetoders inflytande på bestånd och skadegörelse av smågnagare - The influence of forest regeneration measures on the abundance and damage caused by small rodents Tor-Björn Larsson 1975 Svenska
25 Smågnagarförekomst på hyggen i Jämtland i relation till biotopstrukturer - Small rodent population on forest regeneration areas in Jämtland, north Sweden in relation to habitat variables Tor-Björn Larsson 1976 Svenska
26 Smågnagarskador i svenskt skogsbruk 1972-1975 - Small rodent damage in Swedish forestry 1972-1975 Tor-Björn Larsson 1976 Svenska
27 Smågnagarskador på skogskulturer i Sverige 1900-1970 Tor-Björn Larsson 1973 Svenska
28 Utökad viltstatistik - behov och insamling Tor-Björn Larsson 1985 Svenska
29 Vole diet on experimentally managed afforestation areas in northern Sweden - Sorkarnas födoval på experimentellt anlagda skogsplanteringar på åkermark i norra Sverige Tor-Björn Larsson 1976 Engelska
30 Dags att tänka om - om dansmusikers sysselsättning och arbetsmiljö Tor Larsson 1995 Svenska
31 Dramat bakom scenen - om arbetsrätt och rätten till arbete på teaterområdet Tor Larsson 1991 Svenska
32-33 Felkalkyl (flera utgåvor) Tor Larsson 1983 Svenska
34 Femtio år med kärnvapen Tor Larsson 1995 Svenska
35 Den galopperande sjukfrånvaron - sken, fenomen och väsen Tor Larsson 2005 Svenska
36 Industrins furirer - The sergeants of industry : studier rörande den sociala innebörden av förmansskapet inom svenska företag Tor Larsson 1984 Svenska
37 Systemtillsyn - en studie av Yrkesinspektionens nya tillsynsstrategi Tor Larsson 1993 Svenska
38 Twilight time - studier i svenskt dansmusikliv Tor Larsson 1992 Svenska
39 Vad bör göras för att förebygga nya långtidssjukfall? 1. Barn & utbildning : arbetsmaterial till de lokala arbetsgrupperna i Södermanlands kommuner Tor Larsson 2004 Svenska
40 Laser och maser - princip, funktion, användning Stanley Leinwoll 1968 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.