Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ulf Alström 267 träffar

Titel Författare År Språk
21 Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Västerås 232:1, kvarteret Gisle 2, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2014 Svenska
22 Döden på borggården - en glimt av Västerås slotts historia : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Västerås slott, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2008 Svenska
23 Edsberg kyrka - särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning : Edsberg 9:1, Edsberg socken, Närke Ulf Alström 2009 Svenska
24 En ledningsdragning i Sala gruvby - Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 214, Silvergruvan 1:38, 1:337, 1:846, 4:15, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström (2002) Svenska
25 En parkeringsplats vid Norsa gruvfält - Antikvarisk kontroll. RAÄ 131, Norsa 22:63, Köping socken, Västmanland Ulf Alström (2002) Svenska
26 Engsö slott - Förundersökning i form av schaktningsövervakning Ulf Alström (2002) Svenska
27 Enåkers kyrka - antikvarisk kontroll : Enåkers kyrka, Enåkers socken, Uppland Ulf Alström 2005 Svenska
28 Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervaktning: fornlämning Västerås 232:1, Kvarteret Gisle 2, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2014 Svenska
29 Ett f.d. torp i Vångsta - arkeologisk utredning : RAÄ 244, 247, Vångsta 2:56, Dingtuna socken, Västmanland Ulf Alström 2003 Svenska
30 Fem gropar och en stads historia - en trädplantering vid kvarteret hantverkaren i Sala : förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Kvarteret Hantverkaren, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström, 1950- 2003 Svenska
31 Fem schakt för informationsskyltar - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Västerås 232:1, V. Ringvägen, N. Källgatan, Vasagatan, Kopparbergsvägen, Stora Gatan, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland Ulf Alström 2010 Svenska
32 Fiberkabel vid Västerås slott - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Västerås 232:1, Kv. Olympia, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland Ulf Alström 2011 Svenska
33 Fiskartorget i Sala - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Norra Esplanaden-Fiskartorget, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
34 Ett fiskvandringshinder i Forsån, Hedhammar - antikvarisk kontroll : RAÄ 21, Övre Ugglefors 1:3, Skinnskattebergs socken, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska
35 Fjärrvärme i kv. Färgaren, Sala - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Sala 62:1, Färgaren 8, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
36 Fjärrvärme i Prästgatan - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Kv. Jakob, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska
37 Fjärrvärme i Torggatan, Köping och en medeltida huslämning intill Stora Torget - arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning : RAÄ 148:1, Torggatan, Köpings stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska
38 Fjärrvärme i V. Långgatan, Köping - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Köping 148:1, Västra Långgatan, kv. Edda, Köpings stadsförvaltning, Köpings kommun, Västmanland Ulf Alström 2010 Svenska
39 Fjärrvärme i Västerlånggatan i Arboga - Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 34, Kvarteren Hattmakaren, Laggaren samt Västerlånggatan, Arboga stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2003 Svenska
40 Fjärrvärme i Ö. Långgatan, Köping - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 148:1, Östra Långgatan, Köpings stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.