Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vårdförbundet 254 träffar

Titel Författare År Språk
21 Hur gick det sedan? - ett reportage om femårsavtalet Åke Olsson 2000 Svenska
22 Vårdförbundet SHSTF i siffror - statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 1996-1997 1997 Svenska
23 Winning care - The Swedish Association of Health Professionals on quality improvment in health care Vårdförbundet 1999 Svenska
24 Presenting the Swedish Association of Health Professionals in figures 2002 2004 Engelska
25 Vad alla behöver veta om personcentrerad vård - en skrift från Vårdförbundet om hur vården kan bli bättre, smartare och säkrare 2015 Svenska
26 Makt, motstånd och förändring - vårdens historia speglad genom det svenska barnmorskeväsendet 1663-1908 = Power, resistance and change : the history of Swedish health care reflected through the official midwife-system 1663-1908 Christina Romlid 1998 Svenska
27 Värd sin vikt i guld - ett studiematerial om löner för Vårdförbundet SHSTFs medlemmar 1996 Svenska
28 Patienternas rätt till sekretess - dokumentation från seminarium om integritets- och sekretessfrågor i hälso- och sjukvården Helene Thornblad 2001 Svenska
29 Högskoleutbildning efter 1 juli 1993 - analys, probleminventering, förslag : en uppföljning 1994 Svenska
30 Högskoleutbildning efter 1 juli 1993, Laboratorieassistentutbildningen - analys, probleminvent- ering, förslag 1994 Svenska
31 Högskoleutbildning efter 1 juli 1993, Sjuksköterskeutbildningen - analys, probleminventering, förslag 1994 Svenska
32 Högskoleutbildning i framtiden - en utmaning för SHSTF : program- skrift 1992 Svenska
33 SHSTF - 25 dramatiska år Birgitta Bygren 1995 Svenska
34 Tillit, autonomi, gemenskap - grundstenar för ett positivt möte inom äldrevården Mona Kihlgren 1999 Svenska
35 Livet pågår! - om vård av döende Britt-Marie Ternestedt 1998 Svenska
36 Att vara och att göra - motsägelser inom sjuksköterskeyrket Rigmor Wendt 1998 Svenska
37 Kvalitetssäkring i öppen vård Ingrid Khan 1995 Svenska
38 Nyfiken - om utveckling av vården, yrket och lönen 2007 Svenska
39 Patientnära analyser - en realitet att hantera : referat av seminarium 19 november 2002 arrangerat av Vårdförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) Nina Enström 2003 Svenska
40 Att starta eget 2004 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.