Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: döf* 170 träffar

Titel Författare År Språk
21 De döfstumme i templet D. 1 - förklaring öfver söndagarne och deras evangelier för unga sinnen : egnad de döfstumme eleverne Pär Aron Borg 1862 Svenska
22 De döfstumme i templet D. 2 - förklaring öfver söndagarne och deras evangelier för unga sinnen : egnad de döfstumme eleverne Pär Aron Borg 1862 Svenska
23 De döfstumme i templet Förra - andra delen - Förklaring öfver söndagarna och deras evangelier för unga sinnen : Egnad de döfstumme eleverne Pär Aron Borg 1840-1841 Svenska
24 De döfstumme i templet Sednare delen - förklaring öfver söndagarna och deras evangelier för unga sinnen : egnad de döfstumme eleverne Pär Aron Borg 1841 Svenska
25 Orsaken till döfheten (döfstumheten) hos lärjungarne vid döfstumskolorna i Sverige Nils Jacob Hugo Englund 1904 Svenska
26 Författningar m.m. angående döfstumundervisningen 1889 Svenska
27 En granskning af direktor och fil.d:r O.Kyhlbergs, med anledning af kritiken öfver döfstumskoleinspektionen, utkomna skrift - "Om inspektionen i våra döfstummeskolor" Karl Magnus Palmkvist 1888 Svenska
28 Om läroanstalter för döfstumma - med särskildt hänseende till tal- och språkundervisningen Jehubba Blomkvist 1875 Svenska
29-30 Biblisk historia för döfstumskolan (flera utgåvor) Jehubba Petrus Blomkvist 1918 Svenska
31 Bibliska berättelser för döfstumsskolan - 3:e omarb. uppl. utg. av Hj.Gustafsson Jehubba Petrus Blomkvist 1934 Svenska
32 Läsning för döfstumma barn Sven Fridén 1904 Svenska
33 Om uppfostran af döfstumma - Råd till föräldrar, lärare och målsmän. Öfvers. från tyskan af Ossian Wichman D Hirsch 1894 Finska
34 Geografi, utarb. för döfstumma Karl August Klingspor 1848 Svenska
35 Svenska språköfningar för döfstumma - Anordnade i enlighet med Hillska tabellkursen Lars Nibelius 1879 Svenska
36 Förskolor för döfstumma barn Fredrik Nordin 1898 Svenska
37 Bibliska berättelser för döfstumskolan Johan Prawitz 1892 Svenska
38-39 Åter igen våra döfstumskolor (flera utgåvor) J A Wilén 1889 Svenska
40 För ro skull H. 1-2, D. 1-2, Den döfstumma, eller Naturskildringar. (Åter en novell) - humoristiska étuder Ludvig Christofer Gustaf Zaar 1837 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.