Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: forskningscirkeln 52 träffar

Titel Författare År Språk
21 Socialpedagogiskt arbete i skolan 2011 Svenska
22 Språkutveckling och interkulturellt lärande 2009 Svenska
23 Vardagsmatematik - från förskolan över grundskolan till gymnasiet 2011 Svenska
24 Forskning, reflektion och lärande - lärares och skolledares upplevelser av PLAN-verksamheten och forskningscirkeln vid Bergaskolan, Smedjebacken Markus Arvidson 1997 Svenska
25-26 Bostadsområde i förändring - forskningscirkeln som samarbetsform mellan boende, förvaltare, kommunala tjänstemän och forskare (flera utgåvor) 1988 Svenska
27 Forskningscirkeln som metod för att initiera och utveckla lokalt skolutvecklingsarbete i gymnasial yrkesutbildning Sverige 7-9 juni 2017. NORDYRK – Yrkesutbildning för framtiden. Falun Mats Lundgren 2017 Svenska
28 Litteraturläsning som didaktisk utmaning - en forskningscirkel om litteraturundervisningen på 2000-talet Lotta Bergman 2010 Svenska
29 Genusmedvetna närmanden till pedagogik - en forskningscirkels reflektioner och konkretiseringar 2010 Svenska
30 Hälsa på jobbet Delrapport 1, De kollektivanställdas hälsa och arbetsförhållanden : redovisning av en enkätundersökning : forskningscirkeln vid Landstingets tvätteri i Filipstad - Landstingstvätten i Filipstad 1990 Svenska
31 Interkulturell matematik 2010 Svenska
32 Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare Elisabet Mörnerud 2010 Svenska
33-34 Så jobbade vi på slakteriet i byn 1974-2008 - ett industriarbetets historia berättad av före detta anställda på Scan i Kävlinge : Marion Leffler och forskningscirkeln i Kävlinge 2009 (flera utgåvor) 2010? Svenska
35 Att lägga mosaik - en forskningscirkel med förskollärare från två olikartade områden i Malmö om mångfald, kommunikation och pedagogiska dilemman 2010 Svenska
36 The research circle - building knowledge on equal terms Gunilla Härnsten 1994 Engelska
37 Hälsa på jobbet, Landstingstvätten i Filipsstad. Delrapport 1 - De kollektivanställdas hälsa och arbetsförhållanden : redovisning av en enkätundersökning 1990 Svenska
38 Omsorgens allt-i-allo - hur utvecklar vi vår yrkesroll inom äldreomsorgen? : FoU-cirkel hösten 2001 2002 Svenska
39 Va' ska vi med så'na till? - kontaktpersonernas och arbetsledarnas roll i den framtida äldreomsorgen : forskningscirkel hösten 2000 2001 Svenska
40 Från reform till verklighet, Hur utbildning och information om LSS har fungerat i Linköpings kommun : redovisning av enkätsvar 1994 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.