Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 365 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 In epistolam primam Johannis prolegomena, quæ ... p.p. mag. Matth. Hesselgren ... et Gustavus Adolphus Kihlmark, ... Uplandus. In audit. Gust. maj. d. IV jun. MDCCC (flera utgåvor) Matthias Hesselgren 1800 Latin
23 Boken om Kerstin Hesselgren - en vänstudie 1968 Svenska
24-25 Dissertatio philologica de nomine yšw' qvam, ... svb praesidio Erici Hesselgren ... pro gradu publice ventilandam sistit alvmnvs Stieglerianvs, Petrus Ol. Ullenius, ... Angermannvs. Horis ante meridiem solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1770 Latin
26-27 Dissertatio gradvalis, explicans DYSNOĒTA qvaedam Iesaiana. Qvam ... praeside Erico Hesselgren, ... pvblico examini svbiicit Herman Schröderheim, in avdit. Carol. Mai. die XXXI. Maii anni MDCCLXX. Horis ante meridiem solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1770 Latin
28 Theses philologicæ, quas ... publico examini modeste subjiciunt præses, Ericus Hesselgren ... et respondens, Jacobus Wallman, Dalekarlus. In Audit. Carol. Min. d. XXIII. Decemb. A. MDCCXLV. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1745 Latin
29-30 Dissertatio philologica, Spem Iobi cap. XIX, vers. 25, 26, 27. explicatura qvam ... svb praesidio Erici Hesselgren ... pro gradv pvblice ventilandam sistit Lavrentius Iac. Stridsberg, Angermannus, Horis ante meridiem solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1770 Latin
31-32 Dissertatio de vsv versionis Veteris Testamenti Syriacae. qvam, ... praeside Erico Hesselgren ... In acroater. Carolin. maiori hor. ante merid. solitis d. XXX. Octob. a. MDCCLXXI. examinandam sistit ... Matthias Matth. Norberg, Angermannus (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1771 Latin
33 Envcleatio vocis Kepīrīm ex. Psal. XXXIV, v. 11 qvam dissertatione philologica, ... svb praesidio Mag. Erici Hesselgren, ... in Avd. Carol. Majori. Die XVI. Jvnii. Anni MDCCLXIII. ... defert Andr. Leonh. Lindgreen, Svdermannvs Eric Hesselgren 1763 Latin
34-35 Dissertatio philologica de mrgmh Prov. XXVI v. 8 quam, ... præside Erico Hesselgren, ... pro gradu publico examini tradit ... Petrus Andr. Widin, Roslagus. In Auditorio Gustaviano ad diem IX. Junii MDCCLXX. Horis antemeridianis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1770 Latin
36 Dissertationes criticæ, de variis Veteris Testamenti lectionibus, partem primam, ... præside mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit ... E. Afzelius, Vestrogothus, in audit. Gustav. die XV. Decembris, anni MDCCLXII. H. a. m. s Eric Hesselgren 1762 Latin
37 Dissertatio philologica de calceis Ebræorum, quam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit stipendiarius Grönwallianus Isaacus Bjurman, Dalecarlus, in Audit. Gustaviano die XV. Junii anni MDCCLXI. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1761 Latin
38 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio secunda, quam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit, Ericus Mellenius, ... Uplandus in audit. Carol. Majori die XV. Junii anni MDCCLXI. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1761 Latin
39-40 Dissertatio gradvalis de titulis honorum apud Ebraeos literariis, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini summittit stipendiarius regius, Johannes Lvndgren, Orebrogia Nericivs, In Avdit. Gustav. die XIII. Jvnii, MDCCLXVII. Horis post meridiem solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1767 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.