Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: indalsälven 152 träffar

Titel Författare År Språk
21 Indalsälven, Ljungan, Ljusnan, Dalälven, Klarälven - geovetenskapliga naturvärden = Evaluation of five Swedish rivers Åke Sundborg 1973 Svenska
22 Döda fallet och Ragundasjön - en naturkatastrof i nytt ljus 1990 Svenska
23 Bergeforsen kraftverk - värdering av älvfisket Jöran Fischer 1954 Svenska
24 Indalsleden Ca 1980 Svenska
25 Naturvårdsinventering av Indalsälvens delta Lennart Norén 1971 Svenska
26 PM angående BOD-undersökning av avloppsvatten från två fiskfabriker i Varberg Sverige 1976 Svenska
27 Översiktsplan för Indalsälvens delta - samråd Timrå kommun (Sverige) 1988 Svenska
28 Regleringen av Indalsälven - Ett problem av oerhörd räckvidd för Jämtland och Norrland Årad Nobell 1920 Svenska
29 Sorteringsbyggnaderna i Indalsälven R. Nylén 1920 Svenska
30 Liden - hembygd vid Indalsälven : jubileumsbok 2006 Svenska
31 Indalsälven och Ljungan med biflöden 1900-1939 - bilderbok från Folkes flottararkiv Folke Boogh 2009 Svenska
32 Strömbottenfaunan nedströms en kraftverksdamm med korttidsreglering i Indalsälven - The stream zoobenthos below a hydro-electric power dam with short-term regulation in the river Indalsälven, Sweden Jan Henricson 1980 Svenska
33 Turistleden Indalsälfven - (Sundsvall-Bispgården). Med 5 illustr. och 2 kartor 1911 Svenska
34 Indalsälvens delta - fluvialmorfologisk utveckling med särskild hänsyn till 1900-talets vattenkraftsutbyggnad Lennart Arnborg 1967 Svenska
35 British press tour to the Indal River - Sundsvall - July 1st 1906 1906 Engelska
36 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen 1955 Svenska
37 Flottning och flottare i Indalsälven och Ljungan under 1900-talet 1970 Svenska
38 Krafttag i norr - en krönika om energin från Vattenfall Mellersta Norrland Nils Forsgren 1992 Svenska
39 A geographical excursion through central Norrland 1960 Engelska
40 Gedungsen i arkiven Bernhard Granholm 1993 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.