Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: kyrko-postilla 41 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla D. 2, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars epistlar (flera utgåvor) Martin Luther 1870 Svenska
23 Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 3, Tredje delen af d. Martini Lutheri Kyrko-postilla, som innehåller förklaring öfwer några högtids- och apostla-dagars evangeliska och några epistoliska texter, samt bihang och tilökning med många anderika predikningar, : utsökta ur sal. d. Lutheri öfriga skrifter. Stockholm, tryckt uti historiographi regni tryckerie. 540 s. =(s. 497-540 opag.)=; 1 rättelsebl Martin Luther 1753 Svenska
24 Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 1, Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt, af mag. And. Borg. : Denne förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar del, som utgjöra af hela verket första bandet. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1753 Martin Luther 1753 Svenska
25 Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 2, Andra delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar. Denne, samt den följande tredje delen, äro ifrån tyska tungomålet förswenskade, : och boken med pålitelige register försedd, af Olof Rönigk. Och utgjöra desze twå delar, af hela werket andra bandet. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing, 1753 Martin Luther 1753 Svenska
26 =Kyrko-postilla. 3. uppl. 1. Stockholm 1828= Del 1, Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt, af mag. And. Borg. Denna förklaring öfwer evangelierne är fördelt : i winter- och sommar-del, som utgöra af hela verket första bandet. Tredje uplagan. Stockholm, 1828. Tryckt hos Samuel Rumstedt, på eget förlag. Huset n:o 3 wid Kongsholms torget. : 02 , ii62, iii648, iv816 s. =(s. 765-816 opag.)=; 1 pl Martin Luther 1828 Svenska
27 =Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753= Martin Luther 1753 Svenska
28 D. Martini Lutheri kyrko-postilla öfwer de årlige evangelier. Sommar-delen Martin Luther 1853 Svenska
29-30 D. Martini Lutheri kyrko-postilla öfwer de årlige evangelier (flera utgåvor) Martin Luther 1844 Svenska
31 =Kyrko-postilla. 3. uppl. 1. Stockholm 1828= Martin Luther 1828 Svenska
32 Första delen af Doct. Martini Lutheri kyrko-postilla Bd. 1 Winter- och Sommar-del - eller förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier Martin Luther 1863 Svenska
33 =Kyrko-postilla. 2. uppl. 1-3. Stockholm 1816-1819= Martin Luther 1816-1819 Svenska
34 Kyrko-postilla eller förklaringar öfver de årliga sön- och högtidsdagars evangelier och epistlar Martin Luther 1911 Svenska
35 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla eller utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar Martin Luther 1895- Svenska
36 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla eller utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar D. 3, Som innehåller förklaring öfwer några högtids- och apostla-dagars evangeliska och några apostoliska texter : samt bihang och tillökning med många anderika predikningar Martin Luther 1896 Svenska
37 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla eller utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar D. 2 Martin Luther 1895 Svenska
38 Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt af mag. And. Borg. Denna förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar-del, som utgjöra af hela verket första bandet Martin Luther 1855 Svenska
39 Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt af mag. And. Borg. Denne förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar-del, som utgjöra af hela verket första bandet Martin Luther 1853 Svenska
40 D. Mart. Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfver de årliga sön- och högtidsdags evangelier och epistlar. 3 delar. Stockholm 1753. ... =(Text.)= (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1788.) 1788 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.