Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: mykorrhiza 63 träffar

Titel Författare År Språk
21 Fosforhushållning - mykorrhiza, fixering och utlakning i mark 1999 Svenska
22 Diversity and biotechnology of ectomycorrhizae c2011 Engelska
23 Mycorrhiza as a protection against fungi infecting roots of Scots pine seedlings - interactions between roots, pathogens and mycorrhiza = Mykorrhiza som skydd mot svampinfektioner på rötter av tallplantor : interaktioner mellan rötter, pathogener och mykorriza Eva Damm 1994 Engelska
24 Mykorrhizans utbildning och frekvens hos skogsträd på askgödslade och ogödslade delar av dikad myr = - Die Ausbildung und Frequenz der Mykorrhiza in mit Asche gedüngten und ungedüngten Teilen von entwässertem Moor Erik Björkman 1941 Svenska
25 Inoculation with mycorrhiza (Vaminoc) in greenhouse grown lettuce = - Inokulering med mykorrhiza (Vaminoc) i växthusodlad sallat Anna Lindgren 2002 Svenska
26 Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. = 2, =, Mykorrhizans utbildning hos tallplantan i olika råhumusformer = - Studien über die Entwicklung der Nadelbaumpflanze in Rohhumus. II. Die Ausbildung der Mykorrhiza bei der Kiefernpflanze in verschiedenen Rohhumusformen Elias Melin 1927 Svenska
27 Untersuchungen zur Mykorrhiza der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) - Einfluss von Bodenfaktoren auf die Pilzpopulationen unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Stammablaufbereich Wolfgang Kumpfer 1986 Tyska
28 Kväveöverföring i samodling - kan förbättras genom urval av växtsorter och mykorrhiza Anna Mårtensson 1998 Svenska
29 Trädgårdsblåbär och mykorrhiza - sort, substrat och gödsling avgörande 2014 Svenska
30 Effekter av arbuskulär mykorrhiza och rhizobakterier på ekologiskt odlad tomat Sandra Kurtz 2001 Svenska
31 Role of mycorrhiza symbiosis and phosphorus nutrition in plant growth, photosynthesis and secondary metabolism Lisa Adolfsson 2016 Engelska
32 Zur Ökologie der Mykorrhizapilze R. Agerer 1985 Tyska
33 Arbuscular mycorrhizae - interactions in plants, rhizosphere and soils 2002 Engelska
34 Beneficial plant-microbial interactions - ecology and applications 2014 Engelska
35 Les mycorrhizes Bernard Boullard 1968 Franska
36-37 Fungi in ecosystem processes (flera utgåvor) John Dighton 2016 Engelska
38 Fungi in ecosystem processes J. (John) Dighton 2003 Engelska
39 In vitro culture of mycorrhizas 2005 Engelska
40 Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula tisdagen den 31 maj 1955 1955 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.