Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: odlingar 87 träffar

Titel Författare År Språk
21 Handbook of media for environmental microbiology Ronald M. Atlas 2005 Engelska
22 Larone's medically important fungi - a guide to identification Davise Honig Larone 2018 Engelska
23 Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet - etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader Åke Campbell 1928 Svenska
24 Beskrifning öfver behandlingen af odlingar med flåhackning och bränningl m.m A Johnson 1842 Svenska
25 Handbok i champinjonodling - baskunskaper för praktisk odling med tyngdpunkt på mindre och mellanstora odlingar Lars Stridsberg 1999 Svenska
26 Mycket potatis efter ringa utsäde, jämte kortfattad handledning i potatisodling för mindre odlingar O. W. Hjärtstedt 1918 Svenska
27 Lätt att odla naturligt Eva Pettersson 2020 Svenska
28-30 Summarisk underrättelse om behandling af odlingar på mossar eller myror medelst flåhackning, i synnerhet der jordytan är ojemn (flera utgåvor) A Johnson 1857 Svenska
31 Undersökningar angående Gyrodactylus på laxfisk i fria vatten och odlingar under åren 1951-72 och 1986-maj 1991 Göran Malmberg 1991 Svenska
32 Studier av odlingar och försök med krukväxter och snittblommor i Väst-Tyskland, Holland och Belgien under sept och nov 1975 Karl Wikesjö 1976 Svenska
33-34 Flora eller örtbok för allmänheten, till urskiljande af de till läkemedel mest nyttiga och anwändbara örter och wäxter uti wåra ängar, hagar, täppor, åkrar och odlingar (flera utgåvor) Johan Pontén 1847 Svenska
35 East African groundnuts scheme - review of progress to the end of November, 1947 : presented by the minister of food to Parliament by command of His Majesty, January 1948 Storbritannien 1948 Engelska
36 A plan for the mechanized production of groundnuts in east and central Africa - presented by the minister of food to Parliament by command of His Majesty, February 1947 Storbritannien 1947 Engelska
37 Göteborg de första 100 åren 2021 Svenska
38 Hustakens stora potential 2017-08-10T16:24:21+02:00 Okänt
39 Julgransodling kan sprida sjukdomar 2017-12-13T19:11:17+01:00 Okänt
40 Chokladfabriken på Kuba Linda Lundgren 2020 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.