Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tygelsjö 93 träffar

Titel Författare År Språk
21 Tygelsjö kyrka - inför anläggande av nytt åskledarsystem för Tygelsjö kyrka : Tygelsjö socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2006 Karin Lövgren cop. 2007 Svenska
22 En vikingatida gård i Tygelsjö by - Skåne, Tygelsjö socken, Tygelsjö 16:54, RAÄ 64, Malmö kommun : basdokumentation : dnr 432-3010-2008 : särskild undersökning 2008 Håkan Aspeborg 2009 Svenska
23 Tygelsjö 76:1 - arkeologisk slutundersökning 2012 : fornlämningsnr: 69, Tygelsjö 76:1, Tygelsjö socken, Malmö stad, Skåne län Joakim Frejd cop. 2013 Svenska
24 Tygelsjö 76:1 - arkeologisk utredning 2010 : Tygelsjö socken, Malmö kommun Elisabeth Rudebeck 2010 Svenska
25 Livet i en skånsk prostgård på 1850- och 1860-talet Maria Kallenberg 1928 Svenska
26 Sommarlust 2 - en undersökning inom Tygelsjös medeltida bytomt : Tygelsjö socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk slutundersökning 2001 Åsa Carlson cop. 2008 Svenska
27 Prosten i Tygelsjö - en superkändis från 1800-talets mitt Sigvard Tyge nnnn Okänt
28 Nya lokalanstalter - förutsättningarna och det initiala skedet vid lokalanstalterna Orretorp, Tygelsjö, Helsingborg och Luleå Lars Krantz 1981 Svenska
29 Klagshamn - husen och gårdarnas historia : Tygelsjö socken Anita Nilsson 2020 Svenska
30 Bunkeflo, Västra Klagstorps och Tygelsjö församlingars skolor Fred-Arne Ahnelöf 1995 Svenska
31 Utemiljön vid anstalten Tygelsjö Maria Wilhelmsson 2002 Svenska
32 Område söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö - underlag inför planprogram : fastigheterna Fodret 19, Tygelsjö 20:5 och 20:6 i Malmö stad, Skåne län : kulturhistorisk utredning Johanna Larsson cop. 2007 Svenska
33 Jakob Berndt Kallenberg - några kompletterande anteckningar till en prästbiografi Helge Andersson 1965 Svenska
34 Fotspår och milstolpar - om färder och besök i Oxie härad 1996 Svenska
35 Johan Ernst Rietz Göran Hallberg nnnn Svenska
36 Arkeologi i Malmö = teckningar: Jörgen Kling - en presentation av ett antal undersökningar utförda under 1980-talet 1992 Svenska
37 Se till mig som liten är Carolus, pseud. för Carl-Gustav Carlsson 1993 Svenska
38 Dikter Frida Grahn 1993 Svenska
39 Klagshamn - en studie av ett kustområdes utveckling från agrara näringar till industriort i stadens randzon 1890-1979 Helen Hansson 1979? Svenska
40 Prosten och hans församlingsbor - Severin Frithiof Fredlund : söder om landsvägen Josef Hartler 1965 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.