Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
21 Underdånigt utlåtande angående kontroll å ångpannor Sverige 1902 Svenska
22-23 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1918. Samling 2. Avd. 2. Bd 9, Om lönereglering för provinsialläkare. Förslag till ändringar i banklagen. Om försäljning av pilsner. Om tillhandhållande av skattefri sprit samt alkoholhaltiga varor för andra ändamål än förtäring. Kontrollstyrelsens utlåtande och förslag i samma ämne. Kommerskollegii utlåtande angående åtgärder för sulfitsprittillverkningens befrämjande. Den lägre tekniska undervisningens ordnande, 1: Utlåtande och förslag (flera utgåvor) 1918 Svenska
24 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1913. Samling 2. Avd. 2, Bd 4, Kommittébetänkanden m. m 1913 Svenska
25 Om kommunal-reformen - Underdånigt utlåtande af magistraten i Norrköping 1861 Svenska
26 Underdånigt utlåtande i frågan om den medicinska undervisningens ordnande inom riket 1860 Svenska
27 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1919. Samling 2. Avd. 2. Bd 8, Löneregleringskommitténs betänkanden: LVIII. De statsanställda ordinarie kvinnliga biträdenas avlöningsförmåner; LIX. Tillfällig lönereglering för befattningshavare vid statsdepartementen, centrala ämbetsverk, hovrätterna m. m. Kontrollstyrelsens utlåtande om kontrollörsbefattningar vid sockertillverkningen. Lagförslag om begränsning av arbetstiden å svenska fartyg. 1917 års bankkommittés betänkande om banksammanslagningar. Lärarelönenämndens betänkande: III. Änke- och pupillpensionering 1919 Svenska
28 Utlåtande angående den lägre tekniska undervisningens ordnande Sverige 1916 Svenska
29 Kungl. Öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk, med Underdånigt utlåtande angående Universitetsexamenskommitténs betänkande och förslag Öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk 1906 Svenska
30 Underdånigt utlåtande afgifvet den 21 oktober 1876 af Arméförvaltningen, Kammarkollegium och Statskontoret - angående öfverlemnandet till statsverket af indelta arméens aflönings-tillgångar 1877 Svenska
31 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1889 Samling 2 Afd. 2, Komitébetänkanden m. m 1889 Svenska
32 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1878 Samling 2 Afd. 2 Bd 2, Komité-betänkanden 1878 Svenska
33-34 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1918. Samling 2. Avd. 2. Bd 11, Folkundervisningskommitténs betänkande, 5: Om fortsättningsskolan. Folkskolöverstyrelsens utlåtande om fortsättningsskolan. Betänkanden om upprättande av handelskurser och av handelsskolor. Betänkande om fortsättningsskolan, den lägre tekniska undervisningen, den lägre handelsundervisningen och närliggande undervisningsområden (flera utgåvor) 1918 Svenska
35 Underdånigt utlåtande af svenska akademien rörande ordboks-arbetets fortgång Johan Erik Rydqvist 1857 Svenska
36 Underdånigt utlåtande angående åtgärder för sulfitsprittillverkningens befrämjande m. m Sverige 1918 Svenska
37 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1918. Samling 2. Avd. 2. Bd 14, Betänkande angående omorganisation av lantbruksstyrelsen samt reglering av statskonsulenternas och fiskeritjänstemännens löner. Förslag till kolonisationsförsök å kronoparker i Väster- och Norrbottens län. Löneregleringskommitténs betänkanden, Del 27: Förslag till grunder för infödda svenska kvinnors befordran i statstjänst; Del 54: Om en gemensam institution av smärre vetenskapliga anstalter; Del 56: Nytt utlåtande om lönereglering för vaktmästare och med dem jämförliga; Del 57: Om lönereglering vid statens hospital och asyler 1918 Svenska
38 Utlåtande angående den lägre tekniska undervisningens ordnande 2, Bilagor Sverige 1916 Svenska
39 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1909. Samling 2. Afd. 2, Bd 2, Kommittébetänkanden m. m 1909 Svenska
40 Underdånigt utlåtande och förslag till den lägre tekniska undervisningens ordnande 1911-1912 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.