Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Michael Bellman 650 träffar

Titel Författare År Språk
381-382 Handskrifter af C.M.B-. Egenhändiga koncepter. (3 parentationer, ceremoniell, 1769-70, samt 24 (25) tillfällighetsdikter m.m.) - Vf 11 (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1769-1770 Svenska
383-384 Helenas fest d. 31 Juli 1792 - Vf 28 (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1791-1792 Svenska
385 Hemkommen ädla wän från Barbariets wåda - Vf 38j Carl Michael Bellman 1793 Svenska
386 Hvad behagas? - tidning, utgifven af C.M. Bellman Carl Michael Bellman 1833 Svenska
387-388 Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792 - Vf 29 (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1792 Svenska
389-390 Konungens död och minne, på klago-dagen, den 6 junii 1792. Upläst uti Augusti-orden, af C.M.B. Stockholm, tryckt hos Anders Jacobsson Nordström, 1792 (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1792 Svenska
391 Konungens återkomst 21 maj 1791 förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statuë-equestre oprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett ordens-sällskap på deras årliga fäst 19 aug. 1791 Carl Michael Bellman 1846 Svenska
392 Kämpe-visa öfver segren vid Hogland. Den 17 julii 1788. Af Carl Michaël Bellman. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788 Carl Michael Bellman 1788 Svenska
393 Kämpe-wisa öfwer segren wid Hogland den 17 julii 1788. Af Carl Michael Bellman. Efter tryckt exemplar från Stockholm. Omtryckt i Linköpings boktryckerie 1788. F. Schonberg och Biörckegrens änka. Carl Michael Bellman 1788 Svenska
394 Laulava Bellman - kokoelma valittuja Fredmanin epistoloita ja lauluja Carl Michael Bellman 1945 Finska
395 Lauluja ja epistoloita Carl Michael Bellman 1991 Finska
396 Lauluja lasin läpi - Carl Michael Bellmanin epistoloita ja lauluja Carl Michael Bellman 1997 Finska
397 Lefwerne Carl Michael Bellman 1990 Svenska
398-400 Levernesbeskrivning - Fredmans epistlar Ur Fredmans sånger Ur Bacchi tempel Dramatiska arbeten Dikter till Gustav III ochkungahuset Dikter till enskilda och annan tillfällighetslyrik Musik (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1974 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.