Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Emanuel Swedenborg 1366 träffar

Titel Författare År Språk
381 Jesperi Swedbergii ... Parentis optimi, canticum svecicum, vngdoms regel och ålderdoms spegel, ex ecclesiast: c. XII. latino carmine exhibitum ab Emanuele Swedbergio, filio. Scaris, typis Kielbergianis. Ann. MDCCIX Jesper Swedberg 1709 Latin
382 Ludus heliconius, sive carmina miscellanea, qvæ variis in locis cecinit Eman. Swedberg Emanuel Swedenborg 1716 1717 Latin
383 Ludus heliconius, sive Carmina miscellanea, quæ variis in locis cecinit Eman. Swedberg, /Swedenborg./ Editio altera, emendata et locupletata. Holmiae, ex officina Caroli Deleen. 1826 Emanuel Swedenborg 1826 Latin
384 Festivus applausus in insignem victoriam, quam gratia & numine Dei opt. max. nomine & auspicio Caroli XIImi, Septentrionis nostri monarchæ, prudentia illustrissimorum comitum, sac. reg. maj. senatorum, celsissimus comes, dn. Magnus Stenbock, ducatus Scaniæ gubernator, de Danis, anno MDCCX. pridie Calend. Martii ad Helsingburgum, reportavit Emanuel Swedenborg 1710 Latin
385 Utdrag af några bref från Emanuel Svedenborg til åtskillige des vänner. =(Rubr.)= ( S. 8: Stockholm, tryckt hos A.J. Nordström, 1787.) Emanuel Swedenborg 1787 Svenska
386 Underrättelse om thet förtenta Stiernesunds arbete, thesz bruk, och förtening. =Anon=. Stockholm, tryckt, hos Johan Henr. Werner, kongl. maj:ts och Ups. acad. boktr . 1717 Emanuel Swedenborg 1717 Svenska
387 Förslag til wårt mynts och måls indelning, så at rekningen kan lettas och alt bråk afskaffas. =Anon=. Stockholm, tryckt uti kongl. bok-tryckeriet, åhr 1719. (Förseljes för 4 öre silfwerm:t hos bokbindaren Dalbecks änka på Nygatan.) Emanuel Swedenborg 1719 Svenska
388 Förslag til vårt mynts och måls indelning, så at räkningen kan lättas och alt bråk afskaffas. Af Svedenborg. Stockholm, tryckt uti Kumblinska tryckeriet, 1795 Emanuel Swedenborg 1795 Svenska
389 Cantus Sapphicus in charissimi parentis, doct. Jesperi Swedbergii, epsicopi Scarensis reverendissimi diem natalem. D. XXIIX augusti, ann: 1716. ætatis 63. sive anni climacterici magni./(Eman. Swedberg.) Scaris, typis Kiellbergianis Emanuel Swedenborg 1716 Latin
390 Om jordenes och planeternas gång och stånd: thet är några bewisliga skiäl at jorden aftager i sitt lopp och nu går longsammare än tilförene; giörande winter och sommar, dagar och nätter lengre i anseende til tiden nu än förr./(E.S.) - Skara, tryckt hos sal. A. Kiellbergs enka Emanuel Swedenborg 1718 Svenska
391 Regel-konsten författad i tijo böcker af Eman. Swedberg. Uppsala, tryckt hos J.H. Werner, kongl. maj:tz och Ups. acad. boktryckare. 1718. Emanuel Swedenborg 1718 Svenska
392 Om watnens högd och förra werldens starcka ebb och flod. Bewjs vtur Swergie./(Em. Swedenborg.) Stockholm, tryckt, vthi kongl. tryckeriet hos Johan H. Werner, åhr 1719. (Finnes til köps hos bokbindaren Dahlbecks encka på Nygatan för - 8 öre silfwermynt.) Emanuel Swedenborg 1719 Svenska
393 Om wattnens högd, och förra werldens starcka ebb och flod, bewis vtur Swerje framsteld af Eman. Swedberg ... Tryckt i Vpsala hos J . H. Werner, kungl. majestets och Vps. acad. boktryckare Emanuel Swedenborg 1719 Svenska
394 Inledning. =(Rubr.) Anon. S. impr= Emanuel Swedenborg 1816 Svenska
395 Om inflytelse, eller gemenskapen emellan själ och kropp, som man tänker wara antingen genom physisk eller naturlig inflytelse, eller genom andelig inflytelse, eller genom en förut bestämd öfwerenstämmelse, af Emanuel Swedenborg. Öfwersättning - Köpenhamn, 1796. Trykt hos J.F. Morthorstes enka Emanuel Swedenborg 1796 Svenska
396 Kort sammandrag af läran för den nya församlingen, hvilken i Uppenbarelse boken förstås med Nya Jerusalem. Af Emanuel Swedenborg. Öfversättning. Kjöpenhamn, 1788. Tryckt hos Johan Rudolph Thiele Emanuel Swedenborg 1788 Svenska
397 Den sanna christendomens lära om tron, tjenande til vederläggning af socinianismen, arianismen, naturalismen, och alla de nu tiltagande secter, hvilka, tvärtemot vår rena evangeliska lära, neka at herren Jesus Christus är himmelens - och jordenes Gud, återlösare och saliggörare. =Anon=. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström. 1787 Emanuel Swedenborg 1787 Svenska
398 Den sanna christna religion, innehållande den nya församlingens hela Guda-lära, som af Herren hos Daniel cap. 7, 13. 14., samt uti Uppenbarelse-boken cap. 21, 1. 2. blifvit förutsagt. Af Emanuel Svedenborg ... Köpenhamn. Tryckt hos - Johan Rudolph Thiele. =1-3. 1795= Emanuel Swedenborg 1795 Svenska
399 Den sanna christna religion, innehållande den nya församlingens hela Guda-lära, som af Herren hos Daniel cap. 7, 13. 14., samt uti Uppenbarelse-boken cap. 21, 1. 2. blifvit förutsagt. Af Emanuel Svedenborg ... Köpenhamn. Tryckt hos Del 1, Första delen. 1795 - Johan Rudolph Thiele. =1-3. 1795= Emanuel Swedenborg 1795 Svenska
400 Den sanna christna religion, innehållande den nya församlingens hela Guda-lära, som af Herren hos Daniel cap. 7, 13. 14., samt uti Uppenbarelse-boken cap. 21, 1. 2. blifvit förutsagt. Af Emanuel Svedenborg ... Köpenhamn. Tryckt hos Del 2, Andra delen. 1795 - Johan Rudolph Thiele. =1-3. 1795= Emanuel Swedenborg 1795 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.