Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Haglund 1719 träffar

Titel Författare År Språk
381 Stall Silverlyckan del 6 - Upp i sadeln igen! Carola Haglund nnnn Svenska
382 Bland indianer och rövare i Central Amerika David Haglund 1934 Svenska
383 Bidrag till frågan om ystningsvärdet hos mjölk med olika sammansättning E. Haglund 1915 Svenska
384 Fortsatta försök med ystning av långtidspasteuriserad mjölk E. Haglund 1918 Svenska
385 Fortsatta undersökningar över ostmassans och den pressade och saltade ostens sammansättning E. Haglund 19-- Svenska
386 Förberedande undersökningar över de faktorer, som påverka det syrade smörets kvalitet och hållbarhet E. Haglund 1927 Svenska
387 Gräddens surhetsgrad och smörfelet "oljigt" E. Haglund 1924 Svenska
388 Kommentarer till Polish Coal Charter 1950 for Coal and Coke from Poland Code name "Polcon" Ernst Haglund 1951 Svenska
389 Kvalitetsbetalning av oskummad mjölk E. Haglund 1915 Svenska
390 Kärnans skötsel och det framställda smörets kvalitet och hållbarhet E. Haglund 1926 Svenska
391 Linnés åsikter om torfven och dess användbarhet Emil Haglund 1907 Svenska
392 Olika faktorers inflytande på ostens benägenhet till tidig abnorm jäsning E. Haglund 1932 Svenska
393 Redogörelse för kärningsförsök vid Skurups mejeri Erik Haglund 1933 Svenska
394 Smörets salthalt och salthaltens inflytande på smörets kvalitet E. Haglund 1925 Svenska
395 Studier och iakttagelser vid utländska mosskulturanstalter - Reseberättelse E. Haglund 1908 Svenska
396 Undersökningar rörande framställningssättets inverkan på smörets hållbarhet E. Haglund 1929 Svenska
397 Undersökningar över det svenska smörets konsistens E. Haglund 1930 Svenska
398 Ystningsmjölkens halt av mjölksyrebakterier och ostmognadens hastighet E. Haglund 1923 Svenska
399 Ystningsmjölkens halt av mjölksyrebakterier och ostmognadens hastighet 2 E. Haglund 1924 Svenska
400 Översikt av mejeriavdelningens undersökningar rörande den vid smörets framställning använda metodiken E. Haglund 1932 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.