Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1037 träffar

Titel Författare År Språk
381 Zoonosynk. Ringtester för Salmonella spp. och Listeria monocytogenes i livsmedel, rapport 39/2017 Ramiyeh Molaei 2018-01-04 Svenska
382 Mikrobiologiska och kemiska risker med musslor och ostron. Riskvärderingsrapport nr 20, del 2 - 2017 Ulla Beckman Sundh 2017-11-07 Svenska
383 Tillväxt av bakterier under avsvalning, förvaring och upptining. Riskvärderingsrapport nr 2, del 2 - 2017 Karin Nyberg 2017-10-05 Svenska
384 Kontroll av förklaring om överensstämmelse (DoC) för plastmaterial hos livsmedelsföretagare- Livsmedelsverkets samordnade kontrollprojekt 2016, rapport 34/2017 Agneta Tollin 2017-09-14 Svenska
385 Bibliography on validations of dietary assessment methods - a compilation of references, abstracts and descriptions of methods and material from 277 papers 1994 Engelska
386 Sårbarhet hos modern mät-, styr- och reglerteknik - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning Ulf Eriksson 1994 Svenska
387 Genomgång av beredskapsläget vid några vattenverk Erik Isgård 1994 Svenska
388 Matvanor före och efter beskattningen av lunchsubventionerna Maria Lennernäs 1994 Svenska
389 Nyckeltal för beräkning av vattenbehov hos hushåll och prioriterade abonnenter - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning Birgitta Olofsson 1994 Svenska
390 Påskrifter på livsmedel som butikerna förpackar och säljer i lösvikt 1996 Svenska
391 Rapportering av dricksvattentillsynen 1997 - kommunernas rapportering om livsmedelstillsyn Doris Rosling 1999 Svenska
392 Förbrukning och lagring av processkemikalier vid vattenverk - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning Tore Stenström 1994 Svenska
393 Skydd mot skadegörelse och sabotage - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning Tore Stenström 1994 Svenska
394 Tekniska lösningar för vattenförsörjning under kriser - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning Tore Stenström 1994 Svenska
395 Åtgärder vid akut vattenförorening och sjukdomsutbrott - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning Tore Stenström 1994 Svenska
396 Säkrare dricksvattenförsörjning - åtgärder för samverkan om vattenkvalitet och vattenförsörjning 1994 Svenska
397 Tillsynen av fisk och fiskprodukter 1995 Svenska
398 Laboratorieberedskap för dricksvatten Håkan Wahren 1994 Svenska
399 Sköt om din brunn för bra dricksvatten 2014 Svenska
400 Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet 2005 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.