Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 493 träffar

Titel Författare År Språk
381 Samråd i projekt Botniabanan - järnvägsutredningsskedet Erik Lovén 1999 Svenska
382 Livstidsberäkning baserad på termisk spänningsanalys = - Lifetime estimation based on thermal stress analysis Jonathan Marshall 2004 Svenska
383 Jämförelse av tätningskoncept för ytnära bergtunnlar Axel Möller 2010 Svenska
384 Jämförelse av olika grundläggningsmetoder - en uppföljning av hållfasthet, sättningar, stabilitet och kostnader Isabel Mörtsell 2005 Svenska
385 Risk och riskhantering vid arbete i jord och berg - en studie av riskhanteringen för entreprenad SL10 inom Södra Länken Linn Nordström 2002 Svenska
386 Elasticitetsmodulen i en kalkstabiliserad vägterrass - en fältstudie Erik Olofsson Augustsson 2010 Svenska
387 Omgivningspåverkan vid spontslagning i växellagrad jord - en studie av händelseförloppet vid projekt SL23 och jämförande Plaxisberäkningar för en slitsmurskonstruktion Linda Persson 2003 Svenska
388 Dynamisk provbelastning av stålrörspålar David Philipsson 2003 Svenska
389 Effects of vertical mixing on phytoplankton phytosynthesis and phosphorus deficiency Donald C. Pierson 1990 Svenska
390 Betongkonstruktioner Rune Sandström 1988 Svenska
391 Bly i mark och vatten, förekomst, transport och fastläggning Håkan Sanner 1986 Svenska
392 Teknisk-ekonomisk jämförelse mellan tre olika bankpålningsmetoder - konventionell bankpålning : bankpålning med jordarmering : påldäck Niklas Skogsjö 2002 Svenska
393 Violence against women - interventions & masculinities : conference in Linköping Nov 3rd 2009 2010 Svenska
394 JB-totalsondering - jämförande sonderingar och utvärdering av egenskaper i isälvsavlagringar kring Igelstaviken Sofia Wister 2010 Svenska
395 Armeringsståls mekaniska egenskaper vid höga temperaturer Yngve Anderberg 1978 Svenska
396 Vårdbiträden i hemtjänsten - en jämförande studie av två kommuner med olika arbetsorganisation Christina von Bergen 1987 Svenska
397 Radondotterprovtagare för mätning av integrerad lungdos i bostäder Pär Eklund 1999? Svenska
398 Datorstödd anpassning av bostads- och arbetsmiljö för rörelsehindrade Joakim Eriksson 1993 Svenska
399 Handlingsutrymme, belastning och hälsa - fem arbetspsykologiska uppsatser 1991 Svenska
400 Formulär för analys av kontrollrumsarbete Gunn Johansson 1988 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.