Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 500 träffar

Titel Författare År Språk
381 ISO 9000 - mål eller medel - en fallstudie om varför vissa organisationer är mer nöjd med sitt certifierade kvalitessystem än andra Roberth Gustafsson 1999 Svenska
382 Utveckling av temperaturgivare för avdunstningbestämning med temperaturfluktuationsmetoden Sven Halldin 1990 Svenska
383 Hållfasthetsfördelning i kalkcementpelare - fältförsök i Strängnäs Per Hedman 2003 Svenska
384 Självutvärdering med hjälp av Språngbrädan - erfarenheter från en enhet inom Posten Ulrika Hellsten 2000 Svenska
385 Beräkning av effekter av nuvarande vattenutsläpp från Oxelösunds järnverk Thomas Hellström 1985 Svenska
386 Diskussion kring val av reningsteknik för vattenutsläpp vid en cellulosaindustri med hänsyn till miljöeffekter Thomas Hellström 1985 Svenska
387 Kalkcementpelare i skivor - modellförsök Jan Honkanen 2001 Svenska
388-389 Samråd i projekt Botniabanan - förstudieskedet (flera utgåvor) Erik Lovén 1999 Svenska
390 Livstidsberäkning baserad på termisk spänningsanalys = - Lifetime estimation based on thermal stress analysis Jonathan Marshall 2004 Svenska
391 Jämförelse av tätningskoncept för ytnära bergtunnlar Axel Möller 2010 Svenska
392 Jämförelse av olika grundläggningsmetoder - en uppföljning av hållfasthet, sättningar, stabilitet och kostnader Isabel Mörtsell 2005 Svenska
393 Risk och riskhantering vid arbete i jord och berg - en studie av riskhanteringen för entreprenad SL10 inom Södra Länken Linn Nordström 2002 Svenska
394 Elasticitetsmodulen i en kalkstabiliserad vägterrass - en fältstudie Erik Olofsson Augustsson 2010 Svenska
395 Omgivningspåverkan vid spontslagning i växellagrad jord - en studie av händelseförloppet vid projekt SL23 och jämförande Plaxisberäkningar för en slitsmurskonstruktion Linda Persson 2003 Svenska
396 Dynamisk provbelastning av stålrörspålar David Philipsson 2003 Svenska
397 Effects of vertical mixing on phytoplankton phytosynthesis and phosphorus deficiency Donald C. Pierson 1990 Svenska
398 Betongkonstruktioner Rune Sandström 1988 Svenska
399 Bly i mark och vatten, förekomst, transport och fastläggning Håkan Sanner 1986 Svenska
400 Teknisk-ekonomisk jämförelse mellan tre olika bankpålningsmetoder - konventionell bankpålning : bankpålning med jordarmering : påldäck Niklas Skogsjö 2002 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.