Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: korruption 1724 träffar

Titel Författare År Språk
381 Corruption in developing countries - including Britain until the 1880's Ronald E. Wraith 1963 Engelska
382 In the footsteps of Mr Kurtz - living on the brink of disaster in the Congo Michela Wrong 2000 Engelska
383 Berättelser om mutor - det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa David Wästerfors 2004 Svenska
384 Gefährliche Geschenke - Ritual, Politik und die Sprache der Korruption in der Eidgenossenschaft im späten Mittelalter und am Beginn der Neuzeit Valentin Groebner 2000 Tyska
385 Svenska folket bedömer korruption 2009-2015 2016-05-02 Svenska
386 al- Fasād wa-mukāfaḥatihi fī muʾassasāt al-dawlah wa-al-mujtamaʻ Sahib Al-Rubeai 2015 Arabiska
387 Korruption in autoritären Regimen: Eine kritische Analyse der Korruption und Korruptionsbekämpfung in Ägypten Sherin Gharib 2012 Okänt
388 Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption 2015-10-13T14:11:42+02:00 Okänt
389 Anmäl misstankar om korruption, mutor eller jäv 2016-10-28T13:15:53+02:00 Okänt
390-391 Motverka otillåten påverkan - en handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption (flera utgåvor) Karolin Wallström 2009 Svenska
392 Allmän nytta eller egen vinning? - En ESO-rapport om korruption på svenska Andreas Bergh 2013 Svenska
393 Hur kan korruption bekämpas? Om olika metoders effektivitet att angripa korruption Ulrika Berg 2005 Svenska
394 Nolltolerens mot korruption, mutor och jäv 2017-05-05T14:24:55+02:00 Okänt
395 Geld - Geschenke - Politik: Korruption im neuzeitlichen Europa Alexander Nützenadel 2019 Okänt
396 Die Auswirkungen des Informationsfreiheitsgesetzes auf die Korruption Matthias Pott 2012 Okänt
397 Soldgeschäfte, Klientelismus, Korruption in der Frühen Neuzeit 3276
398 Strafjustiz und DDR-Unrecht / Amtsmissbrauch und Korruption 2002 Okänt
399 Insikt: utbilda och skapa dialog om korruption 2020 Svenska
400 Att förebygga korruption i offentlig upphandling 2013 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.