Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: reglemente 2677 träffar

Titel Författare År Språk
381 Reglemente för Lerbäcks socken-bibliotek - Jämte: Lerbäcks socken-bibliotheks catalog. Lerbäcks sockenbibliotek 1863 Svenska
382-383 Reglemente för delegare uti Sällskapet Egerias begrafningsfond (flera utgåvor) 1864 Svenska
384-385 Reglemente för Kronobergs läns sparbank - fastställdt af Konungens befallningshafvande i Kronobergs län den 20 december 1876 (flera utgåvor) 1877 Svenska
386-387 Reglemente för Kungl. dramatiska teatern - Gifvet Stockholms slott d. 29 nov. 1907 (flera utgåvor) 1908 Svenska
388 Reglemente för Stockholms stads flyghamn 1927 Svenska
389 Reglemente för vården af Norrköpings stads begrafningsplats 1851 Svenska
390 Tjenstgörings-reglemente vid Bergslagernas jernvägar 1876 Svenska
391 Tjänstgörings-reglemente vid statens jernvägar 1873 Svenska
392 Förslag till förnyadt reglemente för Skomakare-föreningen i Stockholm 1853 Svenska
393 Transumt af protocollet, hållet hos Stockholms stads politi- embets- och byggnings-collegium, den 6 juni 1848 1848 Svenska
394 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1924 Samling 15, Riksdagsbeslutet. Riksbankens reglemente. Riksgäldskontorets reglemente. Riksstat för år 1924-1925. Kanslideputerades memorial 1924 Svenska
395 Reglemente för drätselkammaren i Enköping 1863 Svenska
396 Reglemente för drätselkammaren i Falköping 1869 Svenska
397 Reglemente för drätselkammaren i Marstrand 1863 Svenska
398 Reglemente för drätselkammaren i Norrköping 1864 Svenska
399 Reglemente för drätselkammaren i Sala 1864 Svenska
400 Reglemente för drätselkammaren i Skara 1865 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.