Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 500 träffar

Titel Författare År Språk
401 Violence against women - interventions & masculinities : conference in Linköping Nov 3rd 2009 2010 Svenska
402 JB-totalsondering - jämförande sonderingar och utvärdering av egenskaper i isälvsavlagringar kring Igelstaviken Sofia Wister 2010 Svenska
403 Armeringsståls mekaniska egenskaper vid höga temperaturer Yngve Anderberg 1978 Svenska
404 Vårdbiträden i hemtjänsten - en jämförande studie av två kommuner med olika arbetsorganisation Christina von Bergen 1987 Svenska
405 Radondotterprovtagare för mätning av integrerad lungdos i bostäder Pär Eklund 1999? Svenska
406 Datorstödd anpassning av bostads- och arbetsmiljö för rörelsehindrade Joakim Eriksson 1993 Svenska
407 Handlingsutrymme, belastning och hälsa - fem arbetspsykologiska uppsatser 1991 Svenska
408 Formulär för analys av kontrollrumsarbete Gunn Johansson 1988 Svenska
409 Energi-tidkurvan vid trästapelbrand Leif Nilsson 1977 Svenska
410 Byggnadskonstruktioner med stora spännvidder Ove Pettersson 1972 Svenska
411 Knäckning Ove Pettersson 1971 Svenska
412 Några byggnadskatastrofer genom tiderna Ove Pettersson 1977 Svenska
413 Arbetsledarna och den nya tekniken - en pilotstudie på ett elektromekaniskt företag Pär Pettersson 1988 Svenska
414 Betongkonstruktioner vid höga temperaturer - en översikt Sven Thelandersson 1974 Svenska
415 Hans excellence riks-rådet herr baron Reuterholms Vota uti kongl. maj:ts råd-kammare, angående en utnämnd hof-rätts division, at uptaga kongl. kammar-collegii sista igenom trycket divulgerade och til kongl. maj:ts stälte skrift uti den - bekanta Cronackerska saken. Stockholm, tryckt i Grefingska tryckeriet 1769. (Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktr. år 1769.) Esbjörn Christian Reuterholm 1769 Svenska
416 Bönder och gårdar i stormaktspolitikens skugga - studier kring hemmansklyvning, godsbildning och mantalssättning i Sverige 1625-1750 = Farmers and farms in the shadow of great power politics : studies on homestead division, the formation of estates and the assessment and registration of land in Sweden 1625-1750 Lars-Olof Larsson 1983 Svenska
417 Konstruktion av PTZ-kamera för visuell inspektion Jonas Axelsson 2005 Svenska
418 Energikartläggning med åtgärdsförslag för Solna stadshus Mikael Axelsson 2005 Svenska
419 Fast installation av utrustning för läcksökning på terrassbjälklag - en möjlighet att undvika problem i byggprocessen och förvaltningsprocessen : slutrapport Folke Björk 2004 Svenska
420 Uppföljning av erfarenheter från Småhusskadenämdens arbete Folke Björk 2002 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.