Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 997 träffar

Titel Författare År Språk
421 Om imaginära cubikrötters utdragning. Academisk afhandling ... under praesidium af mag. Carl Joh. Hill ... till erhållande af doctorsgraden i philosophie utgifven af Claes August Nerman ... af skånska nationen, att försvaras å stora auditorium den 15 juni 1844 Carl Johan Danielsson Hill 1844 Svenska
422 Stalins barn - tre generationer av kärlek och krig Owen Matthews 2010 Svenska
423 Lenins resa - vägen till revolutionen 1917 Catherine Merridale 2019 Svenska
424 Ryska revolutionen 1900-1927 Robert Service 2013 Svenska
425 Förslag til nya brygg- och drickes ämnen, med phil. facultet. gunstiga bifall, vid kongl. Carol. academien, under ... Clas Bl. Trozelii inseende, utgifvit och offenteligen försvarat, för lager-krantsen; af Petro. Johanne Lindström, skåning, uti den större academiska läro-salen, d. XVI april år 1772, f. m Clas Blechert Trozelius 1772 Svenska
426 ... Grefve Gustaf Bondes tankar om Guds under-verk uti naturen, med philosoph. facultetens gunstiga bifall, vid kongl. Carol. acad. under ... Clas B. Trozelii inseende, utgifne och försvarade i den större Carolinska lärosalen, den XVII. april, MDCCLXXI, af Adolph Fred. Kjeliin. Wärmelänning D. 14 Clas Blechert Trozelius 1771 Svenska
427 ... Grefve Gustaf Bondes tankar om Guds under-verk uti naturen, med philosoph. facultetens gunstiga bifall, vid kongl. Carol. acad. under ... Clas B. Trozelii inseende, utgifne och försvarade i den större Carolinska läro-salen, den XVII. april, MDCCLXXI, af Jacob Ben: Brandström, öst-göthe D. 15 Clas Blechert Trozelius 1771 Svenska
428 ... Grefve Gustaf Bondes tankar om Guds under-verk uti naturen, med philosoph. facultetens gunstiga bifall, vid kongl. Carol. acad. under ... Clas B. Trozelii inseende, utgifne och försvarade i den större Carolinska läro-salen, den XVII. april, MDCCLXXI, af Petrus Blohm. Öst-göthe D. 16 Clas Blechert Trozelius 1771 Svenska
429 ... Grefve Gustaf Bondes tankar om Guds under-verk uti naturen, med philosophiska facultetens gunstiga bifall, vid kongl. Carol. acad. under ... Clas B. Trozelii inseende, utgifne och försvarade i den större Carolinska läro-salen, den XX. junii MDCCLXVII. af Knut Sundborg D. 13 Clas Blechert Trozelius 1767 Svenska
430 ... Herr Grefve Gustaf Bondes tankar om guds underverk uti naturen, med philosophiska facultetens gunstiga bifall, vid kongl. carol. acad. under ... Clas B. Trozelii inseende utgifne och försvarade, i den större carolinska läro-salen, den 21 jun. MDCCLXII, af Hezekiel Enberg D. 9 Clas Blechert Trozelius 1762 Svenska
431 Tankar om Guds underverk uti naturen, med philosophiska facultetens gunstiga bifall, vid kongl. Carol. acad. under ... Clas B. Trozelii inseende, utgifne och försvarade af Jonas Engstrand öst-giöthe. I den större Carolinska lärosalen, den XVII febr. MDCCLXVIII D. 10 Clas Blechert Trozelius 1768 Svenska
432-433 Drottning Elizabeth - en biografi (flera utgåvor) Sarah Bradford 2019 Svenska
434 Viljan till mening - logoterapins grunder och tillämpning Viktor E. Frankl 1986 Svenska
435 Krisen - de samtida krisernas anatomi och en kristeori för kapitalismens neoimperialistiska stadium Rikard Štajner 1979 Svenska
436 Studies on risks and results in carotid artery surgery Claes Forssell 1991 Engelska
437 Landtmanna genväg till fruktträn, med den vällofliga philosophiska facultetens samtycke, under ... Clas Bl. Trozelii inseende, på vanlig tid uti den större Carol. lärosalen den 25. nov. 1780 till allmän granskning framstäld af Richard Abr. Åkerman Clas Blechert Trozelius 1780 Svenska
438 Välmenta anmärkningar vid äng-skötseln, andra afdelningen, med philosophiska facultetens benägna bifall, under m. Clas Bl. Trozelii ... inseende, såsom ett academiskt lärdoms prof, till allmänt ompröfvande, utgifven och försvarad af Andreas Lindstedt, Värmelänning, i den större Carolinska läro-salen, d. XXIII. April e. m. år MDCCLXVIII D. 2 Clas Blechert Trozelius 1768 Svenska
439 Välmenta anmärkningar vid äng-skötseln, första afdelningen, med ... under ... Clas Bl. Trozelii ... inseende, såsom ett academiskt lärdoms prof, till allmänt ompröfvande utgifven och försvarad af Jonas Svenonius, Väst-Göthe, i den större Carolinska lärosalen d. XXIII april, f.m. år MDCCLXVIII D. 1 Clas Blechert Trozelius 1768 Svenska
440 Välmenta ärindringar vid skånska pil-planteringen; med den vällofliga philosophiska facultetens samtycke, under inseende och öfvervaro af oeconomie professoren, d:r Clas Bl. Trozelius ... utgifne och försvarade, för lager-krantsen, i den större carolinska läro-salen, f.m. den 31. martii 1781. Af Johan Alexandersson, öst-göthe Clas Blechert Trozelius 1781 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.