Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4756 träffar

Titel Författare År Språk
421 PM om internering Sverige 1979 Svenska
422 Trafikförsörjningsplan för Luleå kommun PM nr. 1, Underlag för målsättningsdiskussion 1975 Svenska
423 Trafikförsörjningsplan för Luleå kommun Pm nr. 2, Preliminärt förslag 1975 Svenska
424 Upphandling av beredskapsarbete - PM oktober 1972 1972 Svenska
425 Verksamheten vid Skogshögskolans fytotron - PM januari 1974 1974 Svenska
426-427 Åtgärdsvalsstudie, E20 Genom Västra Götaland - underlags-PM : kostnadsbedömning (flera utgåvor) 2012 Svenska
428 Hela Hyllie hållbart! - dialog-pm 2009:2 om Kroksbäck - Holma - Hyllie 2009 Svenska
429 Byggbuller. åtgärdskatalog, bilaga 1 till snv pm 1560 T. Zetterling 1983 Svenska
430 Svenska vattenkvalitetskriterier - eutrofierande ämnen Thorsten Ahl 1977 Svenska
431 Metabolism of chlorophenols - studies on dechlorination in mammals Ulf G. Ahlborg 1977 Engelska
432 Hotade och sällsynta groddjur - status, miljökrav och förslag till åtgärder : lägesrapport 1980-09-20 Ingemar Ahlén 1980 Svenska
433 Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Sverige 1980 Ingemar Ahlén 1981 Svenska
434 Produktion av ägg och ungar hos skäggdopping, knipa, storskrake och fiskgjuse i Vänerns skärgårdar 1975-1978 - The production of eggs and nestlings of great crested grebe, goldeneye, merganser and osprey in the archipelagoes of Lake Vänern 1975-1978 Claes-Göran Ahlgren 1979 Svenska
435 Vänern - program för kontroll, övervakning, forskning Nils Ahlgren 1979 Svenska
436 Friluftsliv i Norge - intryck och erfarenheter från nordisk utbytestjänstgöring Ingemar Ahlström 1982 Svenska
437 Fjällinformation - försök i Västjämtland, vintersäsongen 1982 Tomas Alfredsson 1982 Svenska
438 Analys av tetraalkylbly i gatuluft - Analysis of tetraalkyl lead in street air Bosse Allvin 1977 Svenska
439 Bekämpning av binnikemasken, Diphyllobothrium latum (L.) Brodde Almer 1974 Svenska
440 Aluminiumgjutgods i sand och kokill 1985 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.