Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Saco 528 träffar

Titel Författare År Språk
421 Arbetsmarknaden för högskoleutbildade - inkomstutveckling och geografisk rörlighet under 1990-talet Håkan Regnér 2002? Svenska
422 SACOs mentorprogram - att ge din multinationella kollega med akademiska meriter en bra start i Sverige 1995 Svenska
423 Sjudom - ett studiematerial för försäkringsrådgivare inom kommuner och landsting 1998 Svenska
424-425 Sjukdom - 1999 : studiematerial för försäkringsinformatörer inom kommuner och landsting (flera utgåvor) 2001 Svenska
426 Välja yrke 2000 Okänt
427 Tandläkarnas arbetsvillkor i privattandvård och folktandvård - forskningsprojektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor Eva Bejerot 1993 Svenska
428 Läkares arbetsvillkor inom olika specialiteter - forskningsprojektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor Margareta Hellström 1993 Svenska
429 Hur bemöts män och kvinnor av manliga och kvinnliga chefer? - forskningsprojektet Akademiker under 90-talet en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor Annika Lantz 1993 Svenska
430 SACO tar initiativ för bättre pension och semester i enskild tjänst 1965 Svenska
431 En översiktlig beskrivning av arbetsmiljön för någar av SACO-förbundens medlemmar Kristina Ullskog 2006 Svenska
432 Våra mångkulturella landsting - en publikation från Landstingsförbundet i samarbete med SKAF, TCO-OF och SACO Kerstin Ekberg-Karlsson 1996 Svenska
433 Avtal om skyldigheten att fullgöra jourtid, övertid, mertid och beredskap - (SKA) 1982 Svenska
434 A grammatical institute of the English language - comprising an easy, concise and systematic method of education. Designed for the use of English schools in America. In three parts. Part second. Containing a plain and comprehensive grammar, grounded on the true principles and idioms of the language. By Noah Webster, Jun. Esquire, author of "Dissertations on the English language," "Collection of essays and fugitive writings," &c Noah Webster --July, 1797 Engelska
435 Polischefers arbetsvillkor - rapport från projektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor Gunnar Aronsson cop. 1993 Svenska
436 Åklagares arbetsvillkor - rapport från projektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor Gunnar Aronsson 1993 Svenska
437 Hållbar utveckling - om ledarskap och inflytande över arbetet : en skrift från LO, TCO och SACO 2003 Svenska
438 Förhandlingsrättsliga spörsmål 1958 Svenska
439 Huvudavtal 1973-04-26 mellan Statens avtalsverk samt SF, SR, SACO och TCO-S 1973 Svenska
440 Lönebildning och arbetsvärdering, LÖV 16, Löneskillnader : SACO-studie om kvinnliga och manliga akademikers löner inom offentlig och privat sektor 1998 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.