Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 500 träffar

Titel Författare År Språk
421 Utvärdering av injekteringsutförande - fallstudie av NL101 och Hornsberg Magnus Bohlin 2008 Svenska
422 Studies on inorganic rubber fillers - With special reference to the relationships between the properties of fillers and properties imparted to vulcanized rubber Gösta Flemmert 1953 Svenska
423 Jämförelse av två modeller för analys av trä som pyrolyseras Bertil Fredlund 1986 Svenska
424 Släntförstärkning med kc-pelare - kontroll av hållfasthet och toleranser på installerade kc-pelare på Bärbyleden 3, Uppsala Andreas Hjertzell 2006 Svenska
425 Injekteringstryckets variation i borrhål och fina kanaler David Johansson 2006 Svenska
426 Träkonstruktioner och brand Robert Jönsson 1983 Svenska
427 Simulering av sprängningspåverkan vid pålade konstruktioner Hamid Karami 2006 Svenska
428 Installation av stenpelare i mycket lösa leror Johan Lundblad 2008 Svenska
429 Rökspridning i byggnader - kunskapsöversikt och forskningsbehov Sven Erik Magnusson 1983 Svenska
430 Brandrisker - utvändigt tilläggsisolerade fasader - Fire hazards of facades with externally applied additional thermal insulation : en experimentserie i fullskala Julia Ondrus 1986 Svenska
431 Influence of fuel properties on partially premixed combustion Hadeel Solaka Andersson 2012 Svenska
432 Energiöverföringssystem för pelletdriven mikroturbin för elgenerering Andreas Strömberg 2008 Svenska
433 1769-04-03 Kongl. majt:s - Hans Exellence Riks-Rådet Herr Baron Reuterholms Vota Uti Kongl. Maj:ts Råd-Kammare, Angående En Utnämnd Hof-Rätts Division, At uptaga Kongl. Kammar-Collegii Sista igenom Trycket divulgerade och til Kongl. Maj:t stälte Skrift uti den : bekanta : Cronackerska Saken 1769 Svenska
434 Anvisning att bruka räkne scalan till upplösande af åtskilliga arithmetiska frågor och problemer, såsom multiplication, division, reduction af bråk, regula de tri, mätning af kroppars ytor och innehåll, utrönande af deras vigt. m.m. Stockholm, hos P.A. Norstedt & söner, 1824 1824 Svenska
435 Contre-amiralens m.m. wälborne herr Pehr Lilliehorns til kongl. amiralitets öfwer rätten afgifne utlåtande öfwer actors emot honom gjorde sluteliga ämbets- påstående, i anledning af hans förhållande uti sjö-bataillen den 26 julii 1789 - tillika med et utdrag af signal-boken för berörde dag, jämte en afskrift af herr contre-amiralens uppå bataille-dagen gifne ordres til cheferne uppå den under herr contre-amiralens befäl warande skepps-division. Stockholm, tryckt hos : Joh. Christ. Holmberg, år 1789 1789 Svenska
436 Aerosoler i arbetsmiljön - slutrapport från projektet 1994 Svenska
437 Hantering av arbetsbelastningsvariationer vid Carmel Pharma AB - genom och med hjälp av stödprocesser, orderprocess och tillverkningssystem Karin Almqvist 2005 Svenska
438 Rationalisering av ankomstkontrollen på Volvo Lastvagnar Umeå - en översyn av arbetssättet på avdelning 4350 på VLU Magnus Andersson 2007 Svenska
439 Visuell målstyrning - en fallstudie hos Scania CV AB kring utvecklandet av ledarskap, arbetsmetod och Visible Planning Dan Arfvelin 2008 Svenska
440 Ion transport inhomogeneous media 1, Bipartition model for primary ions Mohammad Asadzadeh 2009 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.