Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 997 träffar

Titel Författare År Språk
441 Läsa eller lyssna? - redovisning av jämförande undersökningar gjorda åren 1890-1980 rörande inlärning vid auditiv och visuell presentation samt ett försök till utvärdering av resultaten Claes Welwert 1984 Svenska
442 Mao och den stora svälten Frank Dikötter 2013 Svenska
443 De som viskade - tystnad och terror i Stalins Sovjet Orlando Figes 2010 Svenska
444 101 historiska hjältar Ola Larsmo 2013 Svenska
445 Stalins barn - tre generationer av kärlek och krig Owen Matthews 2011 Svenska
446-447 Djävulens allians - Hitlers pakt med Stalin 1939-1941 (flera utgåvor) Roger Moorhouse 2017 Svenska
448 Patafysisk antologi 1973 Svenska
449-450 Dagbok från östfronten - en tysk soldats liv och död (flera utgåvor) Hans Roth 2015 Svenska
451 Hur turbulenta storheters inloppsvärden påverkar prediktioner av medelhastighetsfältet vid beräkningar med K-ε-turbulensmodellen Claes Halldin 1990 Svenska
452 Inloppsturbulensens inverkan på hastighetsfältet nedströms en plötslig axiosymmetrisk expansion - jämförelse mellan beräkningar och LDV-uppmätta data Claes Halldin 1990 Svenska
453 A selection towards greater sensitivity to cytostatic drugs at metastasis of Lewis carcinoma cells Claes Tropé 1974 Engelska
454 Dissertatio academica nonnulla ethnicorum de Christo testimonia examinans, quam ... publico examini subjiciunt Claud. Sam. Rodehn ... et respondens Magnus Ericus Forssander, smolandus. In auditor. maj. die XXVII octob. MDCCCXXX h.a.m.s Claes Samuel Rodehn 1830 Latin
455 Afhandling om sädens rätta förvaring, med philosophiska facultetens goda minne, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och öfvervaro, samt uti Carolinas större läro-sal, den VIII. maji, år MDCCLXXVIII. ... till allmänt ompröfvande, utgifven, af Jonas Bergstedt. Smolandus Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska
456 Anmärkningar jämte beskrifning vid engelska sädes-harpan, med philosophiska facultetens goda minne, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och öfvervaro, samt uti Carolinas större läro-sal den VI. maji, år MDCCLXXVIII. P.V.T.F.M. Till allmänt ompröfvande, utgifne af Abraham L. Sundberg, Götheborgs-bo Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska
457 Inledning till Guds undervärk uti naturen, med philosophiska facultetens goda minne, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och öfvervaro, utgifven, samt uti carolinas större läro-sal, den V. junii, år MDCCLXXVIII. ... till allmänt ompröfvande, utstäld af Johannes Cederblad. Smolandus D. 1 Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska
458 Inledning till Guds undervärk uti naturen, med philosophiska facultetens goda minne, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och öfvervaro, utgifven, samt uti carolinas större läro-sal, den V. junii, år MDCCLXXVIII. ... till allmänt ompröfvande, utstäld af Carl N. Steenstrand. Smolandus D. 2 Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska
459 Inledning till Guds undervärk uti naturen, med philosophiska facultetens goda minne, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och öfvervaro, utgifven, samt uti carolinas större läro-sal, den år MDCCLXXVIII. ... till allmänt ompröfvande, utstäld af Petrus Groos, comminister vid Hardeberga och Sandby församlingar D. 3 Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska
460 Inledning till Guds undervärk uti naturen, med philosophiska facultetens goda minne, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och öfvervaro, utgifven, samt uti carolinas större läro-sal, den XXX. junii, år MDCCLXXVIII. ... till allmänt ompröfvande, utstäld af Johan Axel Wiström, öst-gjöte D. 4 Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.