Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4756 träffar

Titel Författare År Språk
441 Analys av den svenska porslins- och keramikindustrin 1987 Svenska
442 Analysresultat från "Näringsämnesundersökningen i Stockholms skärgård" 1969-1976 1984-1985 Svenska
443 Analysresultat från "Näringsämnesundersökningen i Stockholms skärgård" 1969-1976, Primärdataredovisning 1985 Svenska
444 Analysresultat från "Näringsämnesundersökningen i Stockholms skärgård" 1969-1976, Text- och figurdel 1984 Svenska
445 Grundvattenförorening från avfallsupplag - beskrivning av ett inträffat fall : kartläggning, provtagning, sanering och kontroll Ann-Carin Andersson 1982 Svenska
446 Erfarenheter från odlingsförsök med kommunal avfallskompost - Results from fertilization experiments with composted municipal refuse Arne Andersson, jordbruksforskare 1979 Svenska
447 Inventering av kronutglesning hos gran och tall i PMK:s referensområden Berta Andersson 1985 Svenska
448 Kvicksilver i sediment och gädda i Jämtlands och Västernorrlands län Birgitta Andersson 1985 Svenska
449 Vegetationsförändringar i Mälaren och Hjälmaren under 1900-talet Berta Andersson 1982 Svenska
450 Vegetationsundersökningar i Mälaren Berta Andersson 1973-1978 Svenska
451 Lokal avloppshantering - små reningsverk Christer Andersson 1985 Svenska
452 Effekter av markkalkning på vattenkemiska förhållanden i rinnande vatten - Vänneån : lägesrapport Gunnar Andersson, journalist 1984 Svenska
453 Effekter av kylvattenutsläpp på strömmingen utanför Oskarshamnsverket Jan Andersson 1984 Svenska
454 Fiskägg och fiskyngel i kylvattenintaget vid Ringhalsverket 1979-1980 Jan Andersson 1980 Svenska
455 Studier av glasål (Anguilla anguilla L.) i Väröområdet Jan Andersson 1980 Svenska
456 Mätning av tungmetaller i Örebro Kent Andersson 1982 Svenska
457 Föroreningar i avloppsvatten från ett fritidsområde i fjällen - Pollutants in waste water from a recreations area in the Swedish mountains Lars Andersson 1978 Svenska
458 Föroreningar i avloppsvatten från hushåll - Pollutants in domestic waste water Lars Andersson 1978 Svenska
459 Särö Västerskog - en inventering Linda Andersson 1976 Svenska
460 Effekter av kalkning på kvicksilverhalten i fisk från Åvaåns vattensystem Paul Andersson 1984 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.