Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: en vän 2730 träffar

Titel Författare År Språk
441 Kärleks-ABC eller Hur man finner en vän och hur man vinner en vän Lili Bauer 1935 Svenska
442 Några ord på vägen - betraktelser och brev Basile Catoméris 2009 Svenska
443 Martin Luther, en barnens och ungdomens vän Lars Magnus Engström 1967 Svenska
444 Att vara ensam eller ha en vän - bilder av barns vänskap i fyra svenska barnböcker valda ur Barnbokstipset = To be alone or have a friend : descriptions of childrens' friendship in four Swedish children's books chosen from Barnbokstipset Helena Eriksson 2006 Svenska
445 Handledning för rättare och gårdsfodgar samt om husbönders och tjenares ömsesidiga förhållanden - Några välmenade ord af en Landtmannens vän 1858 Svenska
446 Kristendom och läseri - Några ord af en guds rikes vän 1869 Svenska
447 Dick, den lille draken hittar en vän Wolfgang Looskyll 1992 Svenska
448 Peter Krapotkin - minnen och kritik av en gammal vän Errico Malatesta 2018 Svenska
449 En annan vill bli vän med nån Charles M. Schulz 1965 Svenska
450 Några warningsord för willfarande lära - uttalade i ett bref till en vän Peter Lorentz Sellergren 1860 Svenska
451 Väckelse- förmanings- och tröstesånger på kristendomens vänners begäran - Saml. och utg. af En Ordets vän W Svensson 1905-1906 Svenska
452 Vänner för alltid - en liten bok om människans bästa vän Jan Törnqvist 2004 Svenska
453 En vän finns alltid vid din sida 2008 Svenska
454 Tip Cat eller en vän i viken Evelyn Whitaker 1899 Svenska
455 Min livsåskådning och min syn på äktenskapet Georg Wilhelmi 1950 Svenska
456 Dred - En berättelse från det stora olycksträsket. Öfvers. och bearbetning. Med talrika original teckningar Harriet Beecher Stowe 1893 Svenska
457 "Bok är bästa vän" - en undersökning om betydelsen av bibliotek inom kriminalvården utifrån kriminalvårdsanstalten Hall och häktet Stockholm Kronoberg = "Book is best friend" : a study of the importance of libraries within the prison system, restricted to the prison Hall and the custody Stockholm Kronoberg Åsa Wallström 1998 Svenska
458 En främling är en vän som du inte har lärt känna - barnens tankar om kärlek, krig, fred, främlingar, mobbning, vänskap, ålder, hudfärg, tolerans, annorlunda, lycka 2016 Svenska
459 Bref af en convertit till katolicismen till en vän ännu protestant Axel Johan Hellqvist 1885 Svenska
460 Vad skall jag läsa? - en god bok är en god vän : historiens och humanitetens lov Gunnar Furuland 1934 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.