Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hållfasthetslära 935 träffar

Titel Författare År Språk
441 Byggkonstruktion 3, Betongkonstruktion Bengt Langesten 2000 Svenska
442 Höghållfasta rostfria stål - konstruktion och materialval 2000 Svenska
443 Karlebo handbok - teknisk handbok 1986 Svenska
444 Maskinvibration - vibrationsteori och principer för tillståndskontroll Glenn White cop. 1996 Svenska
445 Teknisk basbok Alf Alfredsson 2003 Svenska
446 Krypskador i svetsar av X 20 CrMoV 12 1 stål Etapp 1, Litteraturstudie och erfarenhetsinsamling = Creep damage in welds of X 20 CrMoV 12 1 steel : Part 1 : literature study and collection of experience Jan Storesund 2003 Svenska
447 Nya designmetoder för möbelbranschen - re-design av Karmstol KS 263 Olle Anderson 2003 Svenska
448 Provning av trämöbelförband Bertil Enquist 2003 Svenska
449 Konstruktion Yngve Nyberg 2005 Svenska
450 Konstruktionshandbok för svetsade produkter Claes Olsson 2005 Svenska
451 Att konstruera med stål Modul 9, Brottmekanik - läromedel för konstruktörer Kjell Eriksson cop. 2006 Svenska
452 Att konstruera med stål Modul 8, Utmattning - läromedel för konstruktörer Kjell Eriksson cop. 2006 Svenska
453 Att konstruera med stål Modul 7, Kallformade profiler - läromedel för konstruktörer Torsten Höglund cop. 2006 Svenska
454 Att konstruera med stål Modul 5, Tvärsnittsbärförmåga - läromedel för konstruktörer Bernt Johansson cop. 2006 Svenska
455 Att konstruera med stål Modul 4, Bärverksanalys - läromedel för konstruktörer Bernt Johansson 2006 Svenska
456 Strukturmekanik & arkitektur - om strukturmekanisk förståelse i gestaltningsprocessen Karl-Gunnar Olsson 2005 Svenska
457 Maskinteknik, Konstruktion A Bengt T. Karlsson 2004 Svenska
458 Bestämning av tegelstenars tryckhållfasthet med hjälp av studsmätning Jonas Johansson 1998 Svenska
459 Krypskador i svetsar av X 20 CrMoV 12 1 stål Etapp 2, Studier av långtidspåverkat material och skadedatabas samt beräkning av skadefördelning och skadetålighet = Creep damage in welds of X 20 CrMoV 12 1 steel : Part 2 : Studies of long term service exposed material and damage data base and calculation of damage distribution and damage resistance 2004 Svenska
460 Strukturmekanik - modellering och analys av ramar och fackverk Ola Dahlblom 2015 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.