Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 997 träffar

Titel Författare År Språk
461 Inledning till Guds undervärk uti naturen, med philosophiska facultetens goda minne, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och öfvervaro, utgifven, samt uti carolinas större läro-sal, den februarii, år MDCCLXXIX. ... till allmänt ompröfvande, utstäld af Jacob Frid. Falck, west-gjöthe D. 5 Clas Blechert Trozelius 1779 Svenska
462 Den nya och förbättrade skånska sädes-harpan, med philosophiska facultetens goda minne, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och öfvervaro, samt uti Carolinas större läro-sal den VI. maji, år MDCCLXXVIII. ... till allmänt ompröfvande, utgifven för lager-kransten, af Petrus Petri Danielsson. Smolandus Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska
463 Tankar om gammal åker och gammal äng med höga vederbörandes gunstiga bifall under ... Clas B. Trozelii inseende, för lager-krantsen, framgifne och försvarade i den större Carol. lärosalen d. XXVI maij. MDCCLXIII. af Esaias Tegner, smolandus Clas Blechert Trozelius 1763 Svenska
464 Tankar om vetenskapernas tjenst-verk vid åkerbruket, fortsättning, med höga vederbörandes gunstiga bifall, under ... Clas B. Trozelii inseende, framgifne och försvarade i den större Carol. lärosalen f. m. d. 11 junii MDCCLXIV. Af Andreas Wetterström, smolandus D. 2 Clas Blechert Trozelius 1764 Svenska
465 Tankar om vetenskapernas tjenst-verk vid åkerbruket, fortsättning, med höga vederbörandes gunstiga bifall, under ... Clas B. Trozelii inseende, framgifne och försvarade i den större Carol. lärosalen e. m. d. II junii år MDCCLXIV. Af Bengt Bergdahl, smolandus D. 3 Clas Blechert Trozelius 1764 Svenska
466 Tankar om vetenskapernas tjenst-verk vid åkerbruket, med höga vederbörandes gunstiga bifall, under ... Clas B. Trozelii inseende, för lager-krantsen, framgifne och försvarade i den större Carol. lärosalen d. XXVII maij. MDCCLXIII. Af Carl Johan Kempff, commin. i Ryssby och Tutaryd D. 1 Clas Blechert Trozelius 1763 Svenska
467 Tankar om vetenskapernas tjänst-verk vid äng- och betes-marken med höga vederbörandes gunstiga bifall, under ... Clas B. Trozelii inseende, för lager-krantsen, framgifne och försvarade i den större Carol. lärosalen d. Maij, MDCCLXIII. Af Eric Magnus Duker. Smolandus Clas Blechert Trozelius 1763 Svenska
468 Undersökning om hvete kan kallas ångersäd? Med höga vederbörandes gunstiga bifall under ... H. M. Clas B. Trozelii inseende, framgifne och försvarade af Andreas A. Lundahl Blekingus. I den större Carol. lärosalen D. XXII. Junij MDCCLXIII Clas Blechert Trozelius 1763 Svenska
469 Blodhundar Claes Fürstenberg 2019 Svenska
470 Pictorial interpreter of medicine Jack Adams-Ray 1972 Flerspråkigt verk
471 Anspråkslösa funderingar i militära och statsekonomiska frågor Claes Adelsköld 1885 Svenska
472 Personal- och utbildningsplanering 1982 Claes Axelsson 1982 Svenska
473 Breven till Claes - om livet och hovet på Kristinas tid Johan Ekeblad 2004 Svenska
474 Hur kan forskningensresultat nå ut? - Förslag på förbättrad kunskapsöverföringför att nå ett hållbarttransportsystem Claes Eriksson 2020 Svenska
475 Mortalitet och tumörmorbiditet i en kemisk industri - ASF 708 Lars Hagmar 1980 Svenska
476 Tumörer och dödsorsaker i en kemisk industri Lars Hagmar 1984 Svenska
477 Fyllning med muddermassor av lera Claes Ingers 1979 Svenska
478 Kontakt med tecken 1 - nybörjarkurs i teckenspråket Kerstin Jonsson 1978 Svenska
479 Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet. Barnavården som social institution Claes Levin 2016 Svenska
480 Special supervisory homes in Sweden : paper presented September 12:th at the 7:th EUSARF Congress 2002 in Trondheim : Revitalising Residential and Foster Care Claes Levin 2016 Engelska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.