Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4756 träffar

Titel Författare År Språk
461 Lösligheten av metaller i sediment vid olika pH och kalciumtillsats - laboratorieförsök Paul Andersson 1984 Svenska
462 Sjöar i Delsboområdet - hydrologiska basuppgifter och lodkartor Paul Andersson 1985 Svenska
463 Inställningen till varg i Sverige - en intervjuundersökning = Attitudes to the wolf in Sweden : an interview study Thomas Andersson 1977 Svenska
464 Angående mätning av stoftemissioner från luftförorenande anläggningar 1980 Svenska
465 Användandet av vegetation som sorbent för luftföroreningar i samband med planering av miljöstörande industrier - en litteraturstudie samt beräkningsexempel 1980 Svenska
466 Användarfrämjande åtgärder på dataområdet - en studie med inriktning på mindre och medelstora företag 1975 Svenska
467 Användning av bekämpningsmedel 1978 1979 Svenska
468 Användning av bekämpningsmedel 1979 1980 Svenska
469 Användning av bekämpningsmedel 1980 1981 Svenska
470 Användning av bekämpningsmedel 1981 1982 Svenska
471 Användning av bekämpningsmedel 1982 1983 Svenska
472 Användning av bekämpningsmedel 1983 1984 Svenska
473 Arbets- och skyddskläder - omvärldsanalys 1980 Svenska
474 Om störningsupplevelse till följd av bullerexposition - en relevansprövning = On annoyance caused by noise exposure : a relevance study Ola Arvidsson 1975 Svenska
475 Avsvavling av olja i Nordvästeuropa Atrax energi AB 1984 Engelska
476 Avsvavling av olja i Sverige - utredning angående oljeavsvavling för Statens naturvårdsverk : delrapport oktober 1983 Atrax energi AB 1983 Engelska
477 Att arbeta bland flyktingar och zigenare - om familjepedagogiskt arbete 1985 Svenska
478 Att bo på institution - en inventering av miljö och sociala förhållanden 1988-9999 Svenska
479 Att bo på institution Delrapport 1, Psykiskt utvecklingsstörda på vårdhem - en inventering av miljö och sociala förhållanden 1988 Svenska
480 Avancerade materials betydelse för den svenska verkstadsindustrin 1987 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.