Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 500 träffar

Titel Författare År Språk
461 Towards a lean perspective in product development - a case study Volvo Technology Azadeh Najafi 2009 Svenska
462 Förändringar hos kustlinje och sandbank vid Skanör Erling Reinius 1968 Svenska
463 Sprucken lamelldamms stabilitet Erling Reinius 1969 Svenska
464 Syretillförsel i vattendrag med hjälp av dammbyggnader - Aeration of rivers by means of dams Plottning av hydrologiska data på sannolikhetspapper = Plotting of hydrological data on probability paper Erling Reinius 1970 Svenska
465 Sättningar hos packad morän Erling Reinius 1968 Svenska
466 Vattenkraftsbyggnad Erling Reinius 1968 Svenska
467 Den bortskänkte juden - Rättegängshandlingar rörande vaktmästaren J.P.Liljeströms klagan öfver de af till förordnade öfver-ståthållaren samt Stockholms dråtsel-commission och tre fjerdedelar af borgmästaren Hallqvists rådhus-råtts-division vidtagne åtgärder, : hvarigenom fångne juden Moses Marcus tvärtemot K. Maj:ts nåd. dom på fri fot kommit 1822 Svenska
468 Feasibility analysis of an alternative handling tool - case study at IKEA green plant business category Sirapat Benchavaree 2008 Svenska
469 En introduktion till Volvo Car Corporation's produktutvecklingsprocesser - ett utbildningsmaterial för Semcon i samarbete med Volvo Car Corporation Annelie Bäckman 2005 Svenska
470 Bromssensor Johan Eriksson 2005 Svenska
471 Framtida styrsystem för flygplan - slutrapport : NFFP 242 undersökning av styrsystem och konceptuell arkitektur av datorsystem för flygplan, förstudie : NFFP 349 styrsystem och konceptuell arkitektur av datorsystem : NFFP 436 konceptuella arkitekturer av datorsystem för flygande farkoster 2006 Svenska
472 Contributions to dual subgradient optimization and manintenance scheduling Emil Gustavsson 2013 Svenska
473 Streckkodshantering på Specma hydraulic AB - en förstudie = Barcode handling at Specma Hydraulic AB: a feasibility study Håkan Gustavsson 2007 Svenska
474 Reduktion av omställningstid för produktionsanläggning på SKF Mekan AB = - Reduction of setup time for production facility at SKF Mekan AB Fredrik Karlsson 2007 Svenska
475 Miljödatabas för den svenska handelsflottan - lägesrapport 2009 Sven Lyngfelt 2009 Svenska
476 Investments in international supplier relationships - considerations in three cases of sourcing in low-cost countries Nojan Najafi 2010 Svenska
477 Utveckling av dynamisk grupperingsenhet till förpackningsindustrin Johan Pettersson 2006 Svenska
478 Small material replenishment at Volvo Powertrain - implementation of two- bin system for carton containers at Volvo Powertrain in Skövde, Sweden Andres Sampka 2010 Svenska
479 Developing cross-functional processes for procurment involvement in product development Malin Wegstedt 2009 Svenska
480 Konstruktion av axelväxel till militärt bandgående terrängfordon = - Design of a final gear for a military tracked vehicle Björn Westberg 2006 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.