Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: en vän 3121 träffar

Titel Författare År Språk
461 En läkare talar förtroligt James Johnston Abraham 1938 Svenska
462 Det kom ett brev från en vän Britta Axelsdotter Boström 1975 Svenska
463-464 Kärleks-ABC eller hur man finner en vän och hur man vinner en vän (flera utgåvor) Lili Bauer 1935 Svenska
465 Några ord på vägen - betraktelser och brev Basile Catoméris 2009 Svenska
466 Martin Luther, en barnens och ungdomens vän Lars Magnus Engström 1967 Svenska
467 Att vara ensam eller ha en vän - bilder av barns vänskap i fyra svenska barnböcker valda ur Barnbokstipset = To be alone or have a friend : descriptions of childrens' friendship in four Swedish children's books chosen from Barnbokstipset Helena Eriksson 2006 Svenska
468 Handledning för rättare och gårdsfodgar samt om husbönders och tjenares ömsesidiga förhållanden - Några välmenade ord af en Landtmannens vän 1858 Svenska
469 Kristendom och läseri - Några ord af en guds rikes vän 1869 Svenska
470 Dick, den lille draken hittar en vän Wolfgang Looskyll 1992 Svenska
471 Peter Krapotkin - minnen och kritik av en gammal vän Errico Malatesta 2018 Svenska
472 En annan vill bli vän med nån Charles M. Schulz 1965 Svenska
473 Några warningsord för willfarande lära - uttalade i ett bref till en vän Peter Lorentz Sellergren 1860 Svenska
474 Väckelse- förmanings- och tröstesånger på kristendomens vänners begäran - Saml. och utg. af En Ordets vän W Svensson 1905-1906 Svenska
475 Vänner för alltid - en liten bok om människans bästa vän Jan Törnqvist 2004 Svenska
476 En vän finns alltid vid din sida 2008 Svenska
477 Tip Cat eller en vän i viken Evelyn Whitaker 1899 Svenska
478 Min livsåskådning och min syn på äktenskapet Georg Wilhelmi 1950 Svenska
479 Dred - En berättelse från det stora olycksträsket. Öfvers. och bearbetning. Med talrika original teckningar Harriet Beecher Stowe 1893 Svenska
480 "Bok är bästa vän" - en undersökning om betydelsen av bibliotek inom kriminalvården utifrån kriminalvårdsanstalten Hall och häktet Stockholm Kronoberg = "Book is best friend" : a study of the importance of libraries within the prison system, restricted to the prison Hall and the custody Stockholm Kronoberg Åsa Wallström 1998 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.