Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hållfasthetslära 935 träffar

Titel Författare År Språk
461 Att konstruera med stål Modul 9, Brottmekanik - läromedel för konstruktörer Kjell Eriksson cop. 2006 Svenska
462 Att konstruera med stål Modul 8, Utmattning - läromedel för konstruktörer Kjell Eriksson cop. 2006 Svenska
463 Att konstruera med stål Modul 7, Kallformade profiler - läromedel för konstruktörer Torsten Höglund cop. 2006 Svenska
464 Att konstruera med stål Modul 5, Tvärsnittsbärförmåga - läromedel för konstruktörer Bernt Johansson cop. 2006 Svenska
465 Att konstruera med stål Modul 4, Bärverksanalys - läromedel för konstruktörer Bernt Johansson 2006 Svenska
466 Strukturmekanik & arkitektur - om strukturmekanisk förståelse i gestaltningsprocessen Karl-Gunnar Olsson 2005 Svenska
467 Maskinteknik, Konstruktion A Bengt T. Karlsson 2004 Svenska
468 Experimentella metoder för bestämning av tröskelvärden DELTA Kth Agne Karlsson 1978 Svenska
469 Bestämning av tegelstenars tryckhållfasthet med hjälp av studsmätning Jonas Johansson 1998 Svenska
470 Krypskador i svetsar av X 20 CrMoV 12 1 stål Etapp 2, Studier av långtidspåverkat material och skadedatabas samt beräkning av skadefördelning och skadetålighet = Creep damage in welds of X 20 CrMoV 12 1 steel : Part 2 : Studies of long term service exposed material and damage data base and calculation of damage distribution and damage resistance 2004 Svenska
471-472 Strukturmekanik - modellering och analys av ramar och fackverk (flera utgåvor) Ola Dahlblom 2015 Svenska
473 Introduktion till strukturmekaniken 2008 Svenska
474 Industriella tillverkningssystem Jan-Eric Ståhl 2009 Svenska
475 Industriella tillverkningssystem D. 1, material och tillverkningsmetoder Jan-Eric Ståhl 2012 Svenska
476 Introduktion till strukturmekaniken Susanne Heyden 2017 Svenska
477 Belastningsutrustning - En redogörelse över inköp av en servohydraulisk belastningsutrustning för provning av material och konstruktioner vid Högskolasn i Luleå Lennart Elfgren 1976 Svenska
478-479 Hållfasthetslära, höst, Växjö, halvfart, campus (flera utgåvor) 2021 Svenska
480 Handbok i elementär hållfasthetslära med mekanik Bertil G:son Malmberg 1945 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.