Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1018 träffar

Titel Författare År Språk
481 Hur kan vi förhindra matförgiftningar? 1995 Svenska
482 Interkalibrering av ¹³⁷Cs aktivitetsbestämning 1996 Svenska
483 Interkalibrering av mikrobiologiska livsmedelslaboratorier oktober 2001 2002 Svenska
484 Objektiva grunder för säkerhetsprofiler - beredning och distribution Erik Isgård 1996 Svenska
485 Objektiva grunder för säkerhetsprofiler - vattentäkter Erik Isgård 1996 Svenska
486 Ringtest on pesticide analysis using LC-MS detection - incurred and spiked residues of pesticides in iceberg lettuce and apple homogenates Christer Jansson 2003 Engelska
487 Kadmium i mark och morötter - resultat från provtagningar 1993 och 1994 Gunilla Jansson 1995 Svenska
488 Yrkesförare och vägkrogar - kunskapsunderlag för planering i Projekt Vägkrogen Helena Karlén-Nilsson 1997 Svenska
489 Karotenoider i livsmedel i Sverige 1996 Svenska
490 Kartläggning av hur livsmedelstillsynen finansieras i ett urval EU- och EFTA-länder 1994 Svenska
491 Interkalibrering av trihalometan (THM)-metoder för dricksvatten Jorma Kuivinen 1997 Svenska
492 Rapportering om livsmedelstillsyn 1995 - kommunernas rapportering om livsmedelstillsyn Ann-Christine Larsson Ekström 1996 Svenska
493 Rapportering om livsmedelstillsyn 1998 - Kommunernas rapportering om livsmedelstillsyn Anne-Christine Larsson Ekström 1999 Svenska
494 Rapportering om livsmedelstillsyn 1999 - kommunernas rapportering om livsmedelstillsyn Anne-Christine Larsson Ekström 2000 Svenska
495 Skydd av ytvattentäkter - överväganden och metodik för avgränsningar av skyddsområden Magnus Liedholm 1997 Svenska
496 Åtgärder för minskat svinn i livsmedelsindustrin - ett industri- och kedjeperspektiv Ingela Lindbom 2013 Svenska
497 Projekt Vägkrogen - slutrapport Cecilia Lindvall 2001 Svenska
498 Livsmedelsverkets behov av kunskapsutveckling inför år 2000 - Interna vetenskapliga rådets framtidsanalys 1994 Svenska
499 Livsmedelsverkets råd om fiskkonsumtion 1996 Svenska
500 Lokal och regional livsmedelsproduktion - kartläggning, analys och förslag till åtgärder 2001 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.