Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4756 träffar

Titel Författare År Språk
481 Avfallsanläggningar i Sverige - statistik och sammanställningar 1983 Svenska
482 Avrinning från områden med avfallsupplag - rapport angående dimensionering av utjämningsmagasin = Runoff from waste disposal areas : report concerning methods to calculate equalizing reservoires 1975 Svenska
483 Avstamp Gotland - rapport över regeringens gotlandsuppdrag till SIND 1986 Svenska
484 Effekter av myrdikning på flora och vegetation - en problemstrukturerad sammanställning av litteratur Ingvar Backéus 1981 Svenska
485 Områden i fjällen representerande starka naturvetenskapliga skyddsintressen/bevarandeintressen och deras läge i relation till områden för turism/rörligt friluftsliv Kerstin Backman 1976 Svenska
486 Effekter av kadmium och koppar på växter - en litteraturöversikt Anna-Maj Balsberg Påhlsson 1985 Svenska
487 Baltic marine environment bibliography, 1977 - Swedish literature 1978 Svenska
488 Baltic marine environment bibliography, 1978 - Swedish literature 1979 Svenska
489 Baltic marine environment bibliography 1980 - Swedish literature 1981 Engelska
490 Baltic marine environment bibliography 1981 - Swedish literature 1984 Engelska
491 Baltic marine environment bibliography 1982 - Swedish literature 1985 Engelska
492 Barn med handikapp i förskola/fritidshem - rapport från en konferens på Sjudarhöjden i Sigtuna 19-20 mars 1987 1988 Svenska
493 Barnomsorg 1986-87 - några aspekter på utvecklingen 1988 Svenska
494 Barnomsorgen i siffror 1986 1987 Svenska
495 Barnomsorgen i siffror 1987 1988 Svenska
496 Bedömningar och riktvärden för fosfor i sjöar och vattendrag - underlag för försöksverksamhet 1983 Svenska
497 Isolerad leverperfusion som testsystem för miljögifters toxiska och mutagena effekter - en utvärdering = Isolated liver perfusion as a test system for toxic and mutagenic effects of environmental pollutants : an evaluation Brita Beije 1979 Svenska
498 Leverperfusion - ett system för evaluering av miljögifter Brita Beije 1977 Svenska
499 Bekämpningsmedlens inverkan på markens organismer - Effects of pesticides on soil organisms 1978-9999 Svenska
500 Deposition av försurande ämnen till vegetation - en litteraturstudie = Deposition of acidifying compounds to vegetation : a literature survey Curt L. Bengtson 1978 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.