Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hågkomster 534 träffar

Titel Författare År Språk
481 ÖAF 1932-1972 - utvecklingslinjer och anpassningsproblem : en återblick Torsten Sallnäs 1972 Svenska
482 Maria trivialskola å 1840-talet - Urval ur "En gammal stockholmares hågkomster från stad och skola". Sthlm 1895 O. A. Stridsberg 1933 Svenska
483 Mathilda Wrede - Personliga hågkomster. Föredrag, hållet i Missionskyrkan i Helsingfors den 14 april 1929 K. A. Wrede 1931 Svenska
484 Konstnärsfolk - personliga minnen av bortgångna svenska konstnärer berättade av 21 författare under redaktion av Ernst Malmberg. Med 146 illustr 1942 Svenska
485 Det rosa skimret Ferdinand Rodenstein 1969 Svenska
486 Tankar om ståndscirkulation Tankar om ståndscirkulationens verkställighet Thorsten Rudenschöld 1845 Svenska
487 Till minnet av Erik Axel Karlfeldt och Nathan Söderblom 1931 Svenska
488-489 På bröllop - anteckningar och hågkomster från familjefester inom slägten Sederholm och en af dess utgreningar (flera utgåvor) Birger Bowallius 1895 Svenska
490 " Från skvallerbänken" - hågkomster från badorter och sommarnöjen : Blockhustullen, Vaxholm, Dalarö, Sandhamn och Lysekil m. fl Conny Burman 1907 Svenska
491 David Copperfield den yngre från Blunderstone Rookery, hans lefnad, äfventyr, hågkomster och iakttagelser Charles Dickens 1872 Svenska
492 David Copperfield den yngre från Blunderstone Rookery, hans lefnad, äfventyr, hågkomster och iakttagelser D. 1 Charles Dickens 1872 Svenska
493 David Copperfield den yngre från Blunderstone Rookery, hans lefnad, äfventyr, hågkomster och iakttagelser D. 2 Charles Dickens 1872 Svenska
494 Framstående män och qvinnor i vår tid - biografiska skizzer och hågkomster : även innefattande många framstående svenska och svensk-amerikanska personer 1890 Svenska
495 Kungl. Västgöta regementes minnesfest den 21 augusti 1926 och hågkomster från regementets ödestimma 1929 Svenska
496 Hågkomster och erinringar om Kraftska sällskapet, Mathias Petter Kraft och Kraftska skolan; Skolminnen - Utg. av Kraftska sällskapet Oscar Trägårdh 1932 Svenska
497 Byråkrater berättar - minnen, hågkomster och anekdoter berättade av tjänstemän hos skatte- och kronofogdemyndigheter för Leif Ekerling 1996 Svenska
498 Vi har byggt oss eget hus - händelser och hågkomster : utg. med anledning av Folkets husföreningarnas riksorganisations 25-årsjubileum år 1957 Arne Elmgren 1957 Svenska
499 Minnen och hågkomster berättade av vår fader f. byggmästaren Erik Gustaf Eriksson, Kniva, Korsnäs Joel Eriksson 1931 Svenska
500 Till Olof Aschberg - några hågkomster från en resa med vännerna Gustaf S. och Gerhard M. våren 1912 Gerhard Magnusson 1913 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.