Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Å 41056 träffar

Titel Författare År Språk
501 Farsjöstae, Gåshölmsrån å Hälla - något om ödegårdarna Färdsjöstaden, Gåsholmsrån och Hälla Erik-Åke Tranberg 2017 Svenska
502 Evaluation of congenital aortic stenosis and coarctation of the aorta Hans Å. Wendel 1991 Engelska
503 Motorvagnsfrågan just nu - Föredrag vid Svenska järnvägsföreningens stämma den 22 maj 1933 Å. K. F. Wiman 1933 Svenska
504 Managerial practices for open innovation collaboration - authoring the spaces "in-between" Anna E. Å. Yström 2013 Engelska
505 The Monstrosity of Christ Slavoj Žižek 2009 Engelska
506 Tarrying with the Negative Slavoj Žižek 1993 Engelska
507-508 In vitro-metabolism of ³ H-progesterone in human testicular tissue (flera utgåvor) Anders Å:son Berg 1976 Engelska
509 Handbok för mikrodatorn S. Å. Lennart Bergström 1979 Svenska
510 Scattering by ensembles of small particles - experiment, theory and application Bo Å. S. Gustafson 1980 Engelska
511 An investigation of structural determinants that affect the efficiency of antisense RNA control Tord Å. H. Hjalt 1995 Engelska
512 A fundamental study of the relation between the velocity fields far upstream of, at and far downstream of a rotor disk in a shear flow - Eine grundlegende Studie über die Relation zwischen den Geschwindigkeitsfeldern weit stromaufwärts von, bei und weit stromabwärts von einer Rotorkreisfläche in einer Scherströmung = Une étude fondamentale sur la relation entre les champs de vitesse loin en amont, près et loin en aval d'un disque balayé du rotor dans un écoulement de cisaillement Bo C. Å. Johansson 1983 Engelska
513 A two-dimensional study of the maximum power that can be obtained from a wind turbine in a wind shear layer - Ein zweidimensionales Studium von der maximalen Leistung, die aus einer Windturbine in einer Windscherschicht erhalten werden kann = Une étude a deux dimensions de la puissance maximale qui peut être obtenue d'une turbine a vent dans une couche de cisaillement du vent Bo C. Å. Johansson 1981 Engelska
514 The velocity induced by the wake of a wind turbine in a shear layer, including ground effect - Die Geschwindigkeit induziert vom Abstrom einer Windturbine in einer Scherschicht, einschliesslich Bodeneffekt = La vitesse induite du sillage d'une turbine à vent en une couche de cisaillement, y compris l'effet de sol Bo C. Å. Johansson 1980 Engelska
515 Polarized light spectroscopy and molecular orientation Lennart B.-Å. Johansson 1981 Engelska
516 Från Å & Å till Duni AB - 1990-2001 2001 Svenska
517 Prislista å Kungslampor med heldragen lystråd - Prislista å "Komet" koltråds-glödlampor Stockholms glödlampfabrik 1913-1916 Svenska
518 Ahlbergs 80 bästa - limmerickar å prosa Lars Ahlberg 2017 Svenska
519 Analyses des minerais de fer de Striberg - Analyses of iron ores from Striberg = Analyser å Stribergsmalmer 1878 Franska
520 Duostta hupmat - gulahallanvuohki sámegieloahpahusas = Våg å snakke : kommunikativ metode i samiskopplæringen 1996 Nordsamiska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.