Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 997 träffar

Titel Författare År Språk
501 Dissertatio gradualis, de necessitate studii oeconomici, quam, consensu ampl. senatus academici in illustri Gothorum Athenæo, sub præsidio ... Cl. Bl. Trozelii ... publico examini modeste defert Jonas Sellman, Smolandus, in auditorio Carolino majori, die XIX. Maji an. MDCCLXVIII Clas Blechert Trozelius 1768 Latin
502 Dissertatio gradualis, de obligatione civis ad acquirendas opes, qvam, affulgente gratia divina, consentiente ampl. facult: philosophica incliti lycei carolini, sub præsidio ... Cl. Bl. Trozelii ... publice bonorum censuræ modeste submittit Nicol. G. Höökenberg, Nobilis, die XVIII Junii, anni MDCCLXVIII. In auditorio Carolino majori Clas Blechert Trozelius 1768 Latin
503 Dissertatio gradualis, de obligatione civis ad opes conservandas, qvam, summo favente numine & suffragio ampl. facult. philosophicæ in regia academia Lundensi, sub moderamine ... Claud. B. Trozelii ... ad publicum bonorum examen modeste defert Andreas Lindstedt, Wermelandus, ad diem XX. Junii, anni MDCCLXVIII Clas Blechert Trozelius 1768 Latin
504 Dissertatio oeconomico-politica, de incola Sueco discipulo, quam, summo fauente numine, & venia amplissimæ fac. philosophicæ incliti licei carolini, sub auspiciis ... Cl. Bl. Trozelii ... pro Lauro Apollinea, emunctiorum velitationi publicæ defensitandam offeret ... Laur. And. Synnerberg, Westro-Gothus, die X mens. Jun. an. MDCCLXVIII, in auditor. Carolin. majori Clas Blechert Trozelius 1768 Latin
505 Dissertatio philosophica qvæstionem evolvens: an oeconomia scientiis philosophicis sit annumeranda, nec ne, qvam, ex speciali venia amp. philosophorum ordinis in reg. acad. Lundensi, sub præsidio ... Claud. B. Trozelii ... pro gradu magisterii. Eruditorum examini modeste defert Ericus Åkerberg, Smolandus, in auditorio Carol. majori d. XXI. Jun. MDCCLXVIII. L.H.Q.C Clas Blechert Trozelius 1768 Latin
506 En hushållares upmärksamhet vid växt-riket, med höga vederbörandes tilstånd, under ... Clas Bl. Trozelii anförande, vid kongl. carol. academien i Lund, utvisad, och uti den större lärosalen den XIV. maji MDCCLX til offenteligit ompröfvande för lager-krantsen, framstäld af Isaac Sandahl, smålänning Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
507 Afhandling om skånska biskötslen, hvars första del, med den vidtberömda philos. facultetens samtycke, vid kongl. Carolinska lärosätet i Lund, under ... H. M. Clas Bl. Trozelii inseende och biträde såsom en läroöfning framgifven till almänt ompröfvande af Hans Holm, skåning. Uti den större Carolinska lärosalen den XII dec. MDCCLIX D. 1 Clas Blechert Trozelius 1759 Svenska
508 Internationell ekonomi Claes Moberg 2014 Svenska
509 Macrofossils of the Wenlockian slite siltstone of Gotland Claes F. Bergman 1980 Engelska
510 Afhandling om skånska biskötslen, hvars första dels fortsättning, med den vidtberömda philos. facultetens samtycke, vid kongl. Carolinska lärosätet i Lund, under ... h. m. Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning til almänt ompröfvande framgifven af Pehr Linderqvist, smolandus. Uti den större Carolinska lärosalen den XII. dec. MDCCLIX D. 1.1 Clas Blechert Trozelius 1759 Svenska
511 CAD/CAE-teknik i verkstadsindustrin Claes Albertson 1990 Svenska
512 Ripple marks in the Silurian of Gotland, Sweden Claes F. Bergman 1979 Engelska
513 Foreign investment and technology - the case of Swedish manufacturing subsidiaries in Brazil Claes Brundenius 1978 Engelska
514 Imperialismens ansikte - 400 år av underutveckling i Peru Claes Brundenius 1972 Svenska
515 Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris - undervisningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstuderande i musik Claes Ericsson 2006 Svenska
516 Svenskans fonologi - i kontrastiv och typologisk belysning Claes Garlén 1988 Svenska
517 Om företag, moral och handling Claes Gustafsson 1988 Svenska
518 Avskrivning och avkastning Claes Hägg 1993 Svenska
519 Fastigheter och fastighetsaktier Claes Hägg 1990 Svenska
520 Företagsvärdering Claes Hägg 1991 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.