Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: järnväg 2429 träffar

Titel Författare År Språk
501 A Simulation-Optimization Approach for Improved Robustness of Railway Timetables Johan Högdahl 2019 Engelska
502 Höghastighetsbanor - En investering för hållbart resande och godstrafik Bo-Lennart Nelldal 2019 Svenska
503 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverkets region Stockholm 2021 - Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2030 Anna-Sofia Welander 2022 Svenska
504 Energieffektiv järnväg: Styrmedel mot klimatmålen Oskar Fröidh 2021 Svenska
505 Höghastighetståg - affärsmässighet och samhällsnytta Bo-Lennart Nelldal 2008 Svenska
506 Analys av trafiksäkerhethetsutvecklingen i Trafikverkets region Stockholm 2022 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmål 2030 Anna-Sofia Welander 2023 Svenska
507 Effekter av höjda banavgifter - Utvärdering av kraftigt höjda dieselavgifter Bo-Lennart Nelldal 2007 Svenska
508 Varför behövs Nya Stambanor i Sverige? Evert Andersson 2020 Svenska
509 Utvärdering av intermodala transportkedjor - Sammanfattande rapport, SiR-C 2010 Bo-Lennart Nelldal 2010 Svenska
510 Järnvägens marknad och banavgifterna - Utvecklingen av järnvägssektorn och scenarier för framtida banavgifter Bo-Lennart Nelldal 2014 Svenska
511 Transport av farligt gods - lärobok : väg, järnväg, sjö, flyg 2009 Svenska
512 En presentation av Östra Södermanlands järnväg - museibanan i Mariefred 1983 Svenska
513 Tio år med Ohsabanan - en bildrapsodi över verksamheten vid Ohs bruks järnväg 1970-1979 1980 Svenska
514-515 Bestämmelser för transporter å järnväg - D. 1. Gods (flera utgåvor) 1931 Svenska
516 Mellersta Södermanlands järnväg 1907-1932 - Några minnesanteckningar i anledning av järnvägens 25-åriga tillvaro 1932 Svenska
517 Godstransporter på järnväg - framtida utvecklingsmöjligheter 1992 Svenska
518 En järnväg från kust till kust - Järnvägsprojektet Ljusdal-Sveg-Hede-norska gränsen 1953 Svenska
519 Falkenbergs järnväg och dess trafikområde - En ekonomisk-geografisk undersökning Helge Stålberg 1946 Svenska
520 Kalmar-Berga järnväg 1897-1922 - Minnesskrift Ernst Hilldoff 1922 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.