Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: järnväg 2477 träffar

Titel Författare År Språk
501 Automatic Container Train – ACT - Ett nytt logistiksystem för intermodala transporter Bo-Lennart Nelldal 2021 Svenska
502 Riksgränsbanans elektrifiering - Stat och företag i samverkan: 1910-1917 Roine Wiklund 2012 Svenska
503 Utpekad bristanalys: ”Stockholm-riksgränsen-Oslo, kapacitetsproblem och långa restider” - Underlag till revidering av nationell plan 2021 Svenska
504 Europeiska järnvägsåret 2021 - Redovisning av regeringsuppdraget att vara nationellt ansvarig för det Europeiska järnvägsåret 2021 Ulf Carlsson 2022 Svenska
505 Funktionsupphandling av järnvägsinfrastruktur Sofia Lingegård 2012 Svenska
506 Strukturförändringar inom godstransporter - Utbud, efterfrågan och konkurrens 1988-2022 Bo-Lennart Nelldal 2023 Svenska
507 Järnvägens HUS förstudie - sammankoppling av simulatorer för järnväg Birgitta Thorslund 2022 Svenska
508 Höghastighetståg i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn – Marknad och prognoser - The Scandinavian 8 Million City, COINCO North II Bo-Lennart Nelldal 2014 Svenska
509 Idéstudie Citylogistik med Tomteboda som pilot - Ett långsiktigt hållbart transporsystem för Stockholmsregionen Bo-Lennart Nelldal 2017 Svenska
510 A Simulation-Optimization Approach for Improved Robustness of Railway Timetables Johan Högdahl 2019 Engelska
511 Höghastighetsbanor - En investering för hållbart resande och godstrafik Bo-Lennart Nelldal 2019 Svenska
512 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverkets region Stockholm 2021 - Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2030 Anna-Sofia Welander 2022 Svenska
513 Energieffektiv järnväg: Styrmedel mot klimatmålen Oskar Fröidh 2021 Svenska
514 Höghastighetståg - affärsmässighet och samhällsnytta Bo-Lennart Nelldal 2008 Svenska
515 Analys av trafiksäkerhethetsutvecklingen i Trafikverkets region Stockholm 2022 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmål 2030 Anna-Sofia Welander 2023 Svenska
516 Effekter av höjda banavgifter - Utvärdering av kraftigt höjda dieselavgifter Bo-Lennart Nelldal 2007 Svenska
517 Varför behövs Nya Stambanor i Sverige? Evert Andersson 2020 Svenska
518 Utvärdering av intermodala transportkedjor - Sammanfattande rapport, SiR-C 2010 Bo-Lennart Nelldal 2010 Svenska
519 Järnvägens marknad och banavgifterna - Utvecklingen av järnvägssektorn och scenarier för framtida banavgifter Bo-Lennart Nelldal 2014 Svenska
520 Transport av farligt gods - lärobok : väg, järnväg, sjö, flyg 2009 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.