Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 997 träffar

Titel Författare År Språk
521 Värdering av aktier Claes Hägg 1989 Svenska
522 Fyllning i vatten med finkorniga muddermassor - rapport 2, Provbelastning i Halmstad Claes Ingers 1979 Svenska
523-525 Matematisk statistik med tillämpningar (flera utgåvor) Claes Jogréus 2020 Svenska
526 Metoder för förhöjd upplösning i laserbatymetri Claes Johannesson 2003 Svenska
527-528 Tretti knyck! - mopeden i Sverige (flera utgåvor) Claes Johansson 2010 Svenska
529 Numerical solution of partial differential equations by the finite element method Claes Johnson 1987 Engelska
530 Numerisk lösning av partiella differentialekvationer med finita elementmetoden Claes Johnson 1980 Svenska
531 Determination of linear and nonlinear steering models for the USS Compass Island Claes G. Källström 1977 Engelska
532 Identification of the steering dynamics of the Sea Scout Claes G. Källström 1977 Engelska
533 Identification of the steering dynamics of the Sea Swift Claes G. Källström 1978 Engelska
534 Indentification of the steering dynamics of the Sea Stratus Claes G. Källström 1978 Engelska
535 LISPID - user's manual Claes G. Källström 1978 Engelska
536 Det sociala ansvarets organisering - social barnavård mellan byråkrati och solidaritet Claes Levin 2017 Svenska
537 Socialtjänsten och Minnesotamodellen - utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan människobehandlande organisationer Claes Levin 1995 Svenska
538 Special supervisory homes in Sweden - Paper presented September 12:th at the 7:th EUSARF Congress 2002 in Trondheim: Revitalising Residential and Foster Care Claes Levin 2006 Svenska
539 Företag och negativ publicitet - en studie om företag utsatta för kritik och debatt i massmedia Claes Lindahl 1971 Svenska
540 Barn och elever i svårigheter - en pedagogisk utmaning Claes Nilholm 2012 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.