Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1037 träffar

Titel Författare År Språk
521 Proficiency testing no. 20 - nutritional components in food Leonardo Merino 1997 Engelska
522 Proficiency testing no. 24 - nutritional components in food Leonardo Merino 1999 Engelska
523 Proficiency testing no. 32 - nutritional components in food Leonardo Merino 2003 Engelska
524 Proficiency testing no. 33 - nutritional components in food Leonardo Merino 2003 Engelska
525 Mykotoxiner i livsmedel - halter, intag och risker : slutrapport 1998 Svenska
526 Nickel i livsmedel och nickelallergi 1996 Svenska
527 Kvalitetssäkring vid mikrobiologiska livsmedels-, slakteri- och dricksvattenlaboratorier Anders Nilsson 1994 Svenska
528-529 Examination of residues in fresh meat and live animals - results of the control 1996 (flera utgåvor) Ingrid Nordlander 1998 Engelska
530-532 Examination of residues in live animals and animal products - results of the control 2000 (flera utgåvor) Ingrid Nordlander 2003 Engelska
533 Examination of residues in live animals and animals products - results of the control 2003 Ingrid Nordlander 2004 Engelska
534 Food-poisoning in Sweden - results of a field survey Börje Norling 1994 Engelska
535 Matförgiftningar i Sverige - resultat av en intervjuundersökning Börje Norling 1994 Svenska
536 Collaborative study of method for qualitative determination of Listera monocytogenes in food - NMKL no 136, 2nd ed. 1999 Christina Normark 2002 Engelska
537 Interkalibrering av mikrobiologiska livsmedelslaboratorier oktober 2002 Christina Normark 2003 Svenska
538 Nutritionsproblem hos olika riskgrupper - sammanställning av resultat från en inventering 1995 Svenska
539 Informatörer och aktörer inom området mat och hälsa Elisabeth Olszon 1995 Svenska
540 Optimisation of supercritical fluid extraction parameters - the 3rd progress report of an EU SMT4 project : "development of multi-residue methods for pesticides in dry and dried foodstuffs using solvent or supercritical fluid extraction and GC detection" 2001 Engelska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.