Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Luther 3611 träffar

Titel Författare År Språk
521 Ord om tro, rättfärdighet och rättfärdiggörelse Martin Luther 1903 Svenska
522 Why we can't wait Martin Luther King, Jr 1964 Engelska
523 Home edition of Dr. Martin Luther's small catechism Martin Luther 1939 Engelska
524 Small catechism with explanation Martin Luther 1939 Engelska
525 D. Martini Lutheri Catechismus, then större, efter ... Carls then XI ... befalning ... förswenskadt aff Petro Ioh. Rudbeckio Martin Luther 1667 Svenska
526 Confessio fidei, det är then christeliga groos bekännelse, som Gudzförsamling i Sweriges rijke ... allmenneligen trodt och bekänt hafwer... nu på nyt igen tillijka medh ... Carl Gustafs ... 1655 publicerade stadga ... af trycket uthgifwen Martin Luther 1668 Svenska
527 Dr M. Luthers Lilla katekes i sitt ursprungliga skick efter en på biblioteket i Strengnäs förvarad upplaga af år 1579 Martin Luther 1843 Okänt
528 Nattvardsbok Martin Luther 1992 Svenska
529 Stride toward freedom - the Montgomery story Martin Luther King, Jr 1958 Engelska
530 An den christlichen Adel deutscher Nation Martin Luther 1961 Tyska
531 De captivitate babylonica ecclesiae praeludium Martini Lutheri Martin Luther 1961 Latin
532 Von der Freiheit eines Christenmenschen Martin Luther 1961 Tyska
533 Martin Luthers Råd till föräldrar och uppfostrare jemte ett tillägg för äkta makar - en kostelig gåfwa för hwarje hus Martin Luther 1852 Svenska
534 Sämtliche deutsche geistliche Lieder Martin Luther 1912 Tyska
535 Doktor Mårten Luthers Lilla katekes med kort utweckling ... Skolupplaga Martin Luther 1878 Svenska
536 Luther's small catechism - a new English translation prepared by an intersynodical committee : with an historical introduction : a jubilee offering : 1529-1929 Martin Luther 1929 Engelska
537 Doktor Martin Luthers Huspostilla Martin Luther 1881 Svenska
538 Den stora katekesen Martin Luther 1931 Svenska
539 Die erste Ausgabe von Luther's kleinem Kathechismus Martin Luther 1868 Tyska
540 Doktor Mårten Luthers Lilla katekes med kort utweckling - af Kongl. Maj:t gillad och stadfäst den 11 okt. 1878 = Doktor Mårten Lutherusa Utseb katekesa aktan ånekes åpatusai, mi taw qwuorkota : Kongalats Majestätast puorren waldetum ja nannotowum 11 oktober 1878 Martin Luther 1880 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.