Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hågkomster 534 träffar

Titel Författare År Språk
521 Hågkomster vid grafven; af A. Lafontaine. Öfversättning af H.A. Kullberg. Stockholm, tryckte hos Olof Grahn. =1-3. 1816-17= Del 2, Andra delen. 1817. 188 s August Heinrich Julius Lafontaine 1817 Okänt
522 Hågkomster vid grafven; af A. Lafontaine. Öfversättning af H.A. Kullberg. Stockholm, tryckte hos Olof Grahn. =1-3. 1816-17= Del 3, Tredje delen. 1817. 160 s. =(s. 159/60 blank)= August Heinrich Julius Lafontaine 1817 Okänt
523 Svea-förbundet, skapat av S.H.T:s stiftare Carl Magnus Appelberg - Några blad ur svenskt ordensliv från 1800-talet. Till Carl Magnus Appelbergs minne äro dessa hågkomster upptecknade av Prosit III John Adolf Åstrand 1930 Svenska
524 Politiska och fackliga hågkomster från 1920-talet samt från min barndom och skoltid nedtecknade inför 60-årsdagen den 24 maj 1973 Alf Enkvist 1976 Svenska
525 Hertys bok - här är ditt liv, lilla H : en berättelse om ett kvinnoliv på den svenska landsbygden, grundad på hågkomster, foton och dokument Ingrid Vistrand 2014 Svenska
526 In memoriamm Hågkomster från de grafvar, som bäddats under de tre fösta decennierna af sällskapet G.W:s i Stockholm tillvaro 1877-1907 Birger Gustaf Mauritz Bowallius 1907 Svenska
527 Evangelisterna berätta - Hågkomster och upplevelser vid bibelskolan eller på olika evangelistfält : Ett knippe vittnesbörd med anledning av bibelskolans i Örebro 50:de kurs hösten 1940 1940 Svenska
528 Driftwood - minnen och hågkomster (de flesta åtminstone) men inte nödvändigtvis i kronologisk ordning : en Malmöpågs öden och äventyr : diverse irrfärder genom livet - och runt jorden Jan Wilhelm Ståhle-van Aller 2008 Svenska
529 Doktorn på Varbergs gamla lasarett - medicin och klinik med Birger Herner : en biografi innefattande lokal- och medicinhistoria, baserad på Birger Herners efterlämnade skrifter och egna hågkomster av person och verksamhet Gösta Bendix 2014 Svenska
530 Caroliana - Hågkomster ur Carl XV:s lefnad : En samling äldre och nyare karaktäristiska infall och anekdoter om konung Carl XV jämte en skildring af hans sista stunder m. m. och porträtt som kronprins 1889 Svenska
531 Minnen och hågkomster från min verksamhetstid på Koberg, dels hämtade ur äldre tillgängligare källor, dels själv upplevda och dels berättade av med förhållandena fullt förtrogna personer, dock nu nästan alla bortgågna ur tiden Carl Fabian Oscar Jonsson 1943 Svenska
532 Pestens år - iakttagelser och hågkomster rörande de märkliga händelser, såväl offentliga som enskilda, vilka inträffade i London under den senaste stora hemsökelsen anno 1665, nedtecknade av en medborgare som hela tiden var kvar i staden och aldrig förut offentliggjorda Daniel Defoe 1983 Svenska
533 A8 94 år 1906 - 2000 - en nästan sann historia om A8 början och slut 2014 Svenska
534 Selvbiografi - på dansk - ihukommelser fra en dårlig hukommelse Monica Zetterlund 2012 Danska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.