Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3697 träffar

Titel Författare År Språk
541 Studier i nordisk filologi Bd 75 1996 Svenska
542 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 111 (1993), Johdanto, hakemisto = Inledning = Introduction 1993 Svenska
543 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 112(1984), Suomen kartoitus = Kartläggning av Finland = Mapping of Finland 1984 Svenska
544 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 121-122(1986), Maanpinnan muodot = Jordytans former = Relief and landforms 1986 Svenska
545 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 123-126 (1990), Geologia = Geologi = Geology 1992 Svenska
546 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 131 (1987), Ilmasto = Klimat = Climate 1988 Svenska
547 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 132, Vedet = Vattnen = Water 1986 Svenska
548 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 141-143(1988), Elävä luonto,luonnonsuojelu = Biogeografi, naturskydd = Biogeography, nature conservation 1989 Svenska
549 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 151-152, Maankäyttö, maanomistus, Kiinteistönmuodostus = Markanvändning, markägande, fastighetsbildning = Land use, land ownership, real estateformation 1991 Svenska
550 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 153 (1992), Asutus = Bosättning och bebyggelse = Settlement 1992 Svenska
551 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 160 (1992), Ympäristön tila ja hoito = Miljöns beskaffenhet, miljövård = State and care of the environment 1992 Svenska
552 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 210(1981), Väestö = Befolkning = Population 1981 Svenska
553 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 220 (1993), Taloustoiminta = Ekonomisk verksamhet = Economic activity 1993 Svenska
554 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 231(1982), Maatilatalous = Gårdsbruk = Farming 1982 Svenska
555 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 232-233(1980), Maatalouden rinnakkaiselinkeinot, kalatalous = Lantbrukets binäringar, fiskerihushållning = Agriculture - special branches, fisheries 1980 Svenska
556 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 234(1976), Metsätalous = Skogsbruk = Forestry 1977 Svenska
557 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 241(1983), Teollisuus = Industri = Industry 1983 Svenska
558 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 242-244(1986), Rakentaminen, energia = Byggnadsverksamhet, energi = Construction, energy 1986 Svenska
559 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 251-253, Kauppa, palvelut = Handel, service = Commerce, services 1989 Svenska
560 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 261-263(1985), Liikenne, matkailu = Trafik, turism = Communications, tourism 1985 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.