Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4756 träffar

Titel Författare År Språk
541 Bibliography of Swedish literature on the pollution of the Baltic Sea area published in 1977 1978 Engelska
542 Bidragsgivning till små vattenkraftverk - utvärdering 1980 Svenska
543-544 Bilavgaser i gatumiljö - modell och modelltest : samarbetsprojekt mellan: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Statens naturvårdsverk, Stockholms kommun (flera utgåvor) 1982 Svenska
545 Biltextil - omvärldsanalys 1986 Svenska
546 Biologisk värdering av grunda svenska havsområden - fisk och bottendjur = Biological assessment of Swedish shallow marine areas : fish and bottom fauna 1984 Svenska
547 Avfettning med klorerade lösningsmedel Ulrika Bjarme 1978 Svenska
548 Litteratursammanställning över Sveriges nationalparker Charlotta Bjuring 1983 Svenska
549 Myrar i södra Västerbotten - naturvärdesbedömning Folke Björkbäck 1980 Svenska
550 Naturvärdesbedömning av myrar i Östersundsregionen Folke Björkbäck 1981 Svenska
551 Källor och material för landskapsanalys - Sources and materials for landscape analysis Uno Björkhem 1976 Svenska
552 Miljöpåverkan av luftburet kvicksilver och andra metaller i mellersta och norra Sverige - översiktlig resultatredovisning Ingvar Björklund 1982 Svenska
553 Prövning av några kommunala avloppsvattens toxicitet gentemot en grönalg, Selenastrum capricornutum Ingvar Björklund 1984 Svenska
554 An annotated literature survey of methods for determination of effects and fate of pollutans in aquatic environments Hans Blanck 1978 Engelska
555 Ekologiska bedömningsgrunder för muddring och muddertippning - utvärdering Sven Blomqvist 1982 Svenska
556 Sedimentfällor i akvatisk miljö - Sediment traps in aquatic environments Sven Blomqvist 1979 Svenska
557 Braås avloppsreningsverk - driftstudier juni 1983-maj 1984 Göran Blomström 1985 Svenska
558 Driftundersökning vid Forsbacka reningsverk, Gävle kommun, den 23-25 februari 1982 Göran Blomström 1982 Svenska
559 Grisslehamns avloppsreningsverk - driftstudier mars 1983-december 1983 Göran Blomström 1985 Svenska
560 Boendet och hälsan - rapport från en konferens på BO 85 i Upplands Väsby 1986 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.