Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hållfasthetslära 934 träffar

Titel Författare År Språk
541 Användning av β-metoden i geotekniken - illustrerad med spontberäkning Lars Olsson 1986 Svenska
542 Säkerhet vid reparation av skadade betongkonstruktioner - bedömning av resthållfasthet Fredrik Stenberg 1998 Svenska
543 Structural design systems using knowledge-based techniques - applications to damage tolerance design of aircraft structures Kjell Orsborn 1993 Svenska
544 Vibrationer i maskiner Gösta Lindholm 1984 Svenska
545 Förenklad metod för sprickriskberäkning baserad på fullständig beräkningsmodell Patrick Söderström 2001 Svenska
546 Lagningsbruk - önskade bruksegenskaper och provningsprogram Emma Björkenstam 2002 Svenska
547 Hur undvika sprickbildning i ytterväggar av lättbetong? Håkan Lantz 1967 Svenska
548 Att konstruera med stål Modul 6, Stabilitet för balkar och stänger - läromedel för konstruktörer Torsten Höglund 2006 Svenska
549 Byggnadsmaterials reologi - problemställningar och litteratur = Rheology of building materials : problems and literature Anders Nielsen 1968 Svenska
550 Prefabricerade balkongers utformning - examensarbete Dick Sjölund 2002 Svenska
551 Brottmekanik Jan Bäcklund 1977 Svenska
552 Historiska träbärverk - strukturmekaniska metoder och visualisering Carl Thelin 2003 Svenska
553 Torsion av öppna fartyg - Inverkan av partiella långskeppsskott och vertikala torsionsboxar Håkan Svanholm 1969 Svenska
554 Spänningar i en skiva med flera hål motsvarande ett fartygs däck med lucköppningar L. Lindau 1961 Svenska
555 Spänningstillståndet i vägar- och vebbkonstruktioner i fartyg Håkan Svanholm 1967 Svenska
556 Torsionsberäkningar på öppna fartyg Anders Ulfvarson 1974 Svenska
557 Computational elasticity - theory of elasticity and finite and boundary element methods Mohammed Ameen 2005 Svenska
558 Printing press paper web mechanics Artem Kulachenko 2004 Svenska
559 Analys av träets tryckhållfasthet vinkelrätt fiberriktningen - master's dissertation Mikael Rosengren 2010 Svenska
560 Beräkning av impulsbelastade konstruktioner 2014 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.