Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3697 träffar

Titel Författare År Språk
561 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 270 (1992), Yhdyskunta- ja aluejärjestelmä = Samhälls- och regionsystem = National settlement system 1993 Svenska
562 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 311(1977), Julkinen hallinto = Den offentliga förvaltningen = Public administration 1978 Svenska
563 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 312-313, Suunnittelu, turvallisuus = Planering, säkerhetsväsen = Planning, security 1991 Svenska
564 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 321-323 (1991), Yhteisöt ja kansalaistoiminta = Samfund och medborgaraktivitet = Organizations and civic activities 1991 Svenska
565 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 330, Koulutus, tiede, kulttuuri = Utbildning, vetenskap, kultur = Education, research, information, culture 1989 Finska
566 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 341-344(1984), Elinolot ja sosiaalipolitiikka = Levnadsförhållanden och socialpolitik = Living conditions and social policy 1984 Svenska
567 Svenska litteratursällskapets i Finland hitills utgivna skrifter 1968 Svenska
568-569 Svenskt lagspråk i Finland - handbok (flera utgåvor) 1992 Svenska
570 Svenska litteratursällskapets skrifter 1886-1940 - alfabetiskt och systematiskt register Elisabeth Söderhjelm 1942 Svenska
571 Ruotsin Itämaa - esihistoriasta Kustaa Vaasaan Kari Tarkiainen 2010 Finska
572 Tradition och turism på Åland - att använda kulturarvet 2008 Svenska
573 Vattenanvändningen i mellersta och östra Nyland - sammandrag av arbetsgruppens förslag till totalplan för 1979 Svenska
574 Mercury in Finnish forest lakes and reservoirs - anthropogenic contribution to the load and accumulation in fish = Elohopea Suomen metsäjärvissä ja lekoaltaissa : ihmiscn vaitkutus kuormitukseen ja pitoisuuksiin kaloissa Matti Verta 1990 Engelska
575 Wentzel Hagelstams förlag 1891-1903 - ett hundraårsminne : historik och utställningskatalog 2003 Svenska
576 Uppdraget som växte - historien om Svenska litteratursällskapet som förvaltare av allmännyttigt kapital Henry Wiklund 2015 Svenska
577 "Zache gubben" och furstinnorna på Björkudden - skrifter av blandat innehåll om Z. Topelius 1998 Svenska
578 Ährenprijs 1988 Svenska
579 Energy storage systems in developing countries 1984 Engelska
580 The seventh international conference on port and ocean engineering under arctic conditions Volume 1 - Helsinki, Finland, 5-9 april, 1983 Finland) International conference on port and ocean engineering under arctic conditions 1983 : Helsinki 1983 Engelska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.