Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrika Bremer 594 träffar

Titel Författare År Språk
561 Glada Lina 1890 Svenska
562 Hertha - 150 års jubileum 2009 Svenska
563 Hertha Årg. 52(1965): nr 5, Bremernummer 1965 Svenska
564 Ingen äger mig - barnet och samhället 1958 : engångspublikation 1958 Svenska
565 Kvinnan i politiken 1975 Svenska
566 Kvinnor och ekonomi - en rapport från en konferens i september 1980 arrangerad av Fredrika-Bremer-förbundet i samarbete med Dagens industri och Trygg-Hansa 1981 Svenska
567 Kvinnovärld i vardande, Att vinna klarhet : studiehandledning - tolv uppsatser i kvinnofrågor utgivna till Fredrika Bremer-förbundets sjuttiofemårsjubileum 1959 Svenska
568 Lika eller olika - spelar det någon roll? 1984 Svenska
569-570 Maja (flera utgåvor) 1890 Svenska
571 Manligt och kvinnligt i skolan - hur förverkligas läroplanen? 1969 Svenska
572 Yrkesval och arbetsinsats - en aktuell kvinnofråga James Rössel 1945 Svenska
573 Den kvinnliga klädesdräkten - illustrerad beskrifning 1898 Svenska
574 Kvinnan och samhällslivet 2, Kvinnorna i riksdagen. Våra politiska partier. Folkrörelser och intresseorganisationer 1950 Svenska
575 Kvinnor och teknologi - några exempel hämtade huvudsakligen från Sverige Maria Bergom-Larsson 1980 Svenska
576 Vi älskar män men skrattar åt patriarkatet - en ABC-bok om kvinnor och män Grethe Fagerström 1984 Svenska
577 Hundra modiga år - en utställning om kvinnans kläder 1884-1984 : Landskrona konsthall 7/10-4/11 Fredrika-Bremer-förbundet (Landskrona) 1984 Svenska
578 Förteckning öfver sjuksköterskor tillhörande Fredrika-Bremer-förbundets sjuksköterskebyrå - 1906,1908,1909,1913,1917,1921 Fredrika-Bremer-förbundets sjuksköterskebyrå 1906- Svenska
579 Gränslöst knivskarp - en bok om Eva Moberg 2017 Svenska
580 Alla rätt - för trygghet, respekt och samtycke i skolan ! Kristina Henkel 2019 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.